Toggle Menu
Aardenburg, 1866.
Aardenburg, eind 19e eeuw, zicht op "Haven".
Het grote witte gebouw is het logement "In den Rooden Leeuw".
Links in de huizenrij heeft Octavia de Rijcke ingewoond bij haar Oom Victor op het toenmalige huisnummer 248 (2014: nr. 6), zoon van haar oma Felicita van den Hemel (weduwe van PJF de Rijcke).
Felicita heeft ook bij haar zoon Victor ingewoond of in een pand er naast op nr. 248a (2014: nr. 6).

TERUG NAAR HET BEGIN (BACK TO START)

Bijzonderheden

[Bron DBNL:] 'Stad, gelegen op een hogere zandrug nabij de Eede, een zijarm van het Zwin. Rond 172 na Chr. bouwden de Romeinen hier een castellum, waar tot circa 275 Romeinse soldaten gelegerd waren. De hoofdassen van het castellum werden grofweg gevormd door de St.-Bavostraat en de Burchtstraat. De fundamenten van de in 1955 opgegraven Porta Principalis (Burchtstraat) zijn in 1990 gereconstrueerd. In de 9de eeuw hergebruikte men de bouwmaterialen van het castellum voor de bouw van een burcht, die in 966 wordt vermeld als de Rodenburg. Kort voor 1187 kreeg de nederzetting bij de burcht stadsrechten en ging deze Aardenburg heten. In 1299 werd een eerste omwalling aangelegd met vier poorten. De stad trad toe tot de Vlaamse Hanze en bloeide door de handel in turf en zout. De door de Gentse St.-Baafsabdij gestichte Bavokapel, maar vooral de Mariakerk, maakten Aardenburg in de 14de eeuw tot een belangrijke bedevaartsplaats. Aan het eind van de 14de eeuw was de grootste bloei voorbij; beducht voor overvleugeling door Aardenburg plunderden Gentenaren de stad in 1383, en opnieuw in 1452. Daarnaast kreeg de stad in de 15de eeuw te kampen met toenemende verzanding van de Eede. In 1580 werd de dubbele omwalling van de inmiddels grotendeels verlaten en vervallen stad ontmanteld. In 1583 vonden er in de omgeving inundaties plaats.
In 1604 werd Aardenburg door prins Maurits veroverd. Hij liet in 1620-'25 onder leiding van Samuel Crop een vesting aanleggen. Meer dan de helft van de middeleeuwse stad lag buiten deze vesting, inclusief de kort na 1625 gesloopte Mariakerk (Oude Kerkstraat). Het gotische raadhuis aan de excentrisch binnen de vesting gelegen Markt werd in 1606 door een storm verwoest. De vesting weerstond in 1672 de Fransen. In 1688 werd de vesting opgeheven. Als gevolg van de aanleg van de Havenpolder (1813) verdween ook de haven van Aardenburg. Oorlogshandelingen in 1944 leidden tot de verwoesting van een belangrijk deel van de stad, met name aan de zuidzijde. '

Aardenburg was een zelfstandige gemeente tot 1955 waarna het fuseerde met de gemeente Sluis.

Familieleden in de genealogiën, die geboren(*) of gedoopt(~) werden, gewoond hebben, gehuwd zijn (X) of overleden(†) zijn in deze plaats, gesorteerd naar datum:
Family members in the genealogies, born (*) or baptized (~), have lived, been married (X) or passed away (†) in this place, sorted by date:

naam, roepnaam datum of periode adres
Pieter Damme en Maria de Rijcke 20.08.1846 huwelijk. Hun kinderen en kleinkinderen zijn in Aardenburg geboren. Pieter en Maria zijn in Aardenburg gestorven, resp. 1854 en 1846.
Maria is een dochter van het echtpaar de Rijcke - Verheecke.
 
Petrus de Rijcke en Felicitas van den Hemel Overleden in Aardenburg in 1880 en 1898. In het Bevolkingsregister van Aardenburg 1880-1900 staan beiden ingeschreven op Burgstraat S 100 (nu: Burchtstraat), alwaar Petrus op 8 januari overleden is. Felicita is toen ingetrokken bij haar zoon Victor of heeft in een pand naast hem gewoond: het bevolkingsregister van Aardenburg vermeldt bij beiden als adres "Haven S 248 en 248a" (2014: Haven 4).
Maria de Rijcke en Leonardus Galle Maria, de jongste in leven gebleven dochter van Petrus de Rijcke en Felicita van den Hemel is 30.10.1917 te Aardenburg overleden, 13 dagen na Leonardus.  
Philemon Pladet en Octavia de Rijcke Gehuwd te Aardenburg op 09.11.1891 Octavia woonde tot aan haar huwelijk bij haar oma en haar oomVictor aan de Haven S 248 en 248a" (2014: Haven 4).
     

- link1

- link2