Toggle Menu

 

.....

 

 

Situering

Kieldrecht is een dorp in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen en een deelgemeente van Beveren. Kieldrecht ligt in het noorden van de gemeente tegen de grens met Nederland. Het dorpscentrum vormt één aansluitend geheel met de dorpskern van het Nederlandse Nieuw-Namen (bij de gemeente Hulst). Tijdens de franse overheersing van 1792-1815 was Kieldrecht een gemeente binnen het ►kanton Sint-Gilles (►arrondissement Dendermonde, ►departement Schelde).

 

Geschiedenis

"Op 28 augustus 1626 was Kieldrecht het toneel van een schermutseling in de Tachtigjarige Oorlog. Een afdeling onder kolonel Philippe de Liévin, gouverneur van Heusden, heer van Famars, had een inval per boot gedaan op 26 augustus. Twee dagen later stuitten zij op een afdeling ruiterij, voetvolk en zes kanonnen. Deze afdeling en het fort Kieldrecht openden het vuur, waarna Famars zich met zijn afdeling op Hulst terugtrok. Voor deze schermutseling is in Brussel een rekenpenning geslagen met op de voorzijde een portret van Filips III en op de keerzijde symbolen van overwinning en de pier van Kieldrecht met vier gestrande schepen terwijl de anderen terug varen."1
"Tijdens de Tachtig Jarige Oorlog kwam een groot deel van het huidige Zeeuws-Vlaanderen en het aangrenzende Land van Waas onder water te staan. In 1583 en 1584 hadden Staatse troepen de dijken doorgestoken van o.m. de polders van Kieldrecht. Hierdoor veranderde de omgeving van de stad ►Hulst in een grote watervlakte (Hulst en Hulsterambacht behoorden op dat moment nog niet tot de Noordelijke Nederlanden - MT). (...)In 1645 werden Hulst en Kieldrecht veroverd door de troepen van Frederik Hendrik."2
"Met de vrede van Munster (1648) kwam er een eind aan de 80-jarige oorlog. Hierdoor werd het mogelijk het gebied rond Kieldrecht droog te leggen. (...) Het land dat in 1653 en 1654 werd drooggelegd werd Kieldrechtpolder of Vredepolder (naar de Vrede van Munster) genoemd. Voor deze herbedijking moest tweemaal toestemming komen: uit den Haag en uit Madrid.(...) Bij de Vrede van Munster was bepaald dat het Hulsterambacht door de Republiek bestuurd zou worden en het Land van Waas aan Spanje zou toevallen. De grens tussen deze tee gebieden liep (waarschijnlijk al sinds de Middeleeuwen) over het midden van de landrug waar Kieldrecht op lag en deelde de polder in tweeën. (zie plattegrond onder foto's en dokumenten" uit 1655 - MT). Er werde een uitzondering gemaakt voor verscheidene forten in het Land van Waas die door het Staatse leger waren veroverd. Deze zouden voorlopig onder Staats beheer blijven. Dit gold ook voor de tot fort omgebouwde dorpskerk van Kieldrecht. (...) In 1664 kwam het tot een Traktaat van Limietscheiding dat voorgoed de kwestie regelde. De voorlopig vastgestelde grens werd definitief: het gebied ten noorden ervan zou voortaan Staats zijn, ten zuiden ervan werd Spaans. Sindsdien sprak men van ►Staten Kieldrecht en Konings Kieldrecht. De dorpskern van Kieldrecht met de parochiekerk kwam onder Spaans beheer. De iets noordelijker gelegen hoogte de Kauter met het gehucht Hulsterloo werd voorgoed Spaans grondgebied. De benaming "Hulsterloo" raakte geleidelijk in onbruik. De nederzetting werd net als de polder "Staten Kieldrecht" genoemd. Men sprak ook wel van "de Kauter".2

 

12014: ►http://nl.wikipedia.org/wiki/Kieldrecht
22017: ►"De Familie De Munck en Staten Kieldrecht"

 

 

......

Familieleden in de genealogiën, die geboren(*) of gedoopt(~) werden, gewoond hebben, gehuwd zijn (X) of overleden(†) zijn in deze plaats, gesorteerd naar datum:

naam, roepnaam gez. voorouder met Marcel Tromp datum of periode adres