Toggle Menu

 

 

 

Woonplaats en beroep
(residence and occupation)

Woonplaatsen:

  • geboren in het duinmeijershuis te Egmond
  • vóór 1702: Velsen
  • vanaf 1702: Velsen - Breesaap

 

 

Bijzonderheden
(particulars)

In 1696 verkopen Engel en zijn broers en zussen alle bezittingen van hun vader in Egmond: hun vader zal dan kort daarvoor overleden zijn. Met de opbrengst verhuizen Engel en zijn broer Jan - maar zéér waarschijnlijk ook hun andere broer Jacob en hun moeder - naar Velsen. Engel koopt in 1702 een boerderij op de Breesaap onder Velsen, zie transportakte. Wwaarschijnlijk is dit de boerderij "de Nieuwe Landbouw", zie opstal nummer 6 op de kaart van de Breesaap ( "foto's en dokumenten").

Engel koopt verder van Gerrit van Schagenburgh 28.05.1721 een stuk land ter grootte van 2½ morgen, genaamd de Nieuwe Croft voor 300 gulden.

In een transportakte dd.18-5-1729 te Velsen staat vermeld: Guertie Wouterz, weduwe en boedelhoudster van Engel Pieterzn van Duijn, mitsgaders moeder en voogdesse over de minderjarige kinderen bij den selve verwekt, geassisteert met Pieter Dirkx als haar gecozen voogd, de welke bekende verkogt te hebben aan Corver een stuk land, genaamt Nieuwe Croft, groot 2,5 morgen.
(Gerrit Corver was ambachtsheer van de Breesaap)

 

Partner en nakomelingen van (partner and descendants of) <naam>, status <datum>, gesorteerd per generatie (sorted per generation)

 

1 Hendrik Willemzn Duijn
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 17-06-2014 11:11

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)

kinderen en kleinkinderen
children and grand children
alle nakomelingen tot in de laatste generatie (klik op het beeld voor een vergroting)
Offspring circle (click on the image for an enlargement)

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)

De boerderijen: 1 De Windhond 2 Boschlust 3 Weltevreden 4 Schapenlust 5 Onrust 6 De Nieuwe landbouw 7 Kalkoven
Engel kocht waarschijnlijk de boerderij nummer 6 "De Nieuwe Landbouw" in 1702.
[Beeld: Ledenbulletin 30 van het Historisch genootschap Midden Kennemer-Land, 2006, Jan Morren, "De Adrichemer- en Breesaapertienden"]
.
.

Nakomelingen van ►Jacob Pietersz Duinmeijer uit Egmond-Binnen die zich in de Breesaap hebben gevestigd.
Engel was de eerste eigenaar in de Duijnenfamilie van de boerderij "de Nieuwe Landbouw" welke tot 1823 in bezit geweest is van zijn nakomelingen.

28 mei 1721: ►transport van een stuk land "de Nieuwe Croft" aan Engel, verkoopwaarde ƒ300 (koopkrachtwaarde 2017: €8000)

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)

Tijdlijn van Engel Pieterzn Duijn

Stamboomgebeurtenis (in leven hoofdpersoon) Datum Geschiedkundige gebeurtenis
Geboorte Engel Duijn ± 1675  
  1676 Anthonie van Leeuwenhoek ontdekt de bacterie
  1677 Publicatie van de Ethica van de joodse schrijver en filosoof Benedictus Spinoza
  04-11-1677 Huwelijk Willem III en Maria Stuart
  21-03-1685 Geboorte Johann Sebastian Bach
  1687 Isaac Newton publiceert Philosophiae Naturalis Principia Mathematica
Geboorte toekomstige echtgenote Guurtje Havicq ± 1688  
  1690 Christiaan Huijgens publiceert Traité de la lumiere
Geboorte Wouter Duijn ± 1699  
  1700 Filips V koning van Zuidelijke Nederlanden
Huwelijk Engel Duijn en Guurtje Havicq ± 1700  
  1702 Begin Tweede stadhouderloze tijdperk
  08-03-1702 Overlijden Willem III
Geboorte Lijsbet Duijn ± 1705  
  1709 Hermanus Boerhaave benoemd tot hoogleraar in botanie en geneeskunde te Leiden
Geboorte Grietje Duijn < 1710  
  01-09-1711 Geboorte Willem IV
Geboorte Pieter Duijn < 1713  
  1713 Keizer Karel VI vorst van Zuidelijke Nederlanden
  1713 Vrede van Utrecht , zuidelijke Nederlanden naar Oostenrijk
Huwelijk Wouter Duijn en Maartje Hogewater ± 1720  
Geboorte kleinzoon Engel Duin van Wouter ± 1723  
Geboorte kleinzoon Dirk Duin van Wouter ± 1725  
Overlijden Engel Duijn ± 22-12-1727  

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)