Toggle Menu
  • ▲Wouter Engelszn Duijn (* vóór1703 - † na 1756)
  • gehuwd in eerste echt in 1733 te Velsen met
  • Maartje Cornelis Hogewater (* ±1705-1733).

alle voorouders (all ancestors)


▼Duinmeijer - Coorffmaker
▼van 't Duijn - Coopman
▼Duijn - Havicq
▼Duijn - Hogewater
▼Duin - Tielens
▼Duijn - van der Moeren

▼Duijn - Blijendaal
▼Duijn - Bonekamp
Duijn - Stam

Kinderen ( children)

  1. Jan Woutersz (*±1720 †1786)
  2. Engel Woutersz (±1723 †vóór 1748)
  3. Cornelis Woutersz (±1723 †vóór 1748)
  4. ▼Dirk Woutersz

.....

Bijzonderheden (particulars)

"Als bijzonderheid mag gemeld worden dat vader Wouter en zijn zoon Jan allebei in 1754 vader worden en dat beide ouderparen peter en meter van elkaars kinderen zijn."1
" "As a particular may be reported that father Wouter and his son John in 1754 father and both sets of parents godparents of each other's children."1

1732: met zijn gezin woonachtig in Velsen op "De Breesaap" in de boerderij "de Nieuwe Landbouw", zie ook de beschrijving daarvan in het artikel "De boerderijen ín de Breesaap".

1Bron: 2002, Ted Brouwer

.....