Toggle Menu

Kinderen / children

  1. Cornelis
  2. Engel Wouterzn
  3. ►▼Dirk Wouterszn
  4. Jan Woutersz
  5. Engelmund Wouterzn
  6. Engelmund Wouterzn (2)

.....

Bijzonderheden / particulars

"Als bijzonderheid mag gemeld worden dat vader Wouter en zijn zoon Jan allebei in 1754 vader worden en dat beide ouderparen peter en meter van elkaars kinderen zijn."1
" "As a particular may be reported that father Wouter and his son John in 1754 father and both sets of parents godparents of each other's children."1

1732: met zijn gezin woonachtig in Velsen op "De Breesaap" in de boerderij "de Nieuwe Landbouw", zie ook de beschrijving daarvan in het artikel ►"De boerderijen ín de Breesaap".

1Bron: 2002, Ted Brouwer

.....