Toggle Menu

 

 

 

Woonplaats en beroep
(residence and occupation)

Egmond Binnen

Beroep(occupation) sinds 1621: duinmeijer
Jacob's voorganger (Jacob's predecessor) was: Ghijsbert Pietersz 1

1 genealogieonline.nl

Bijzonderheden
(particulars)

In 1621 wordt hij nog Jacob Janszn. genoemd, maar als hij in 1622 in het duynmeyershuis woont heet hij Jacob Janszn. Duynmayer of Jaap-Jan Duynmeyer. Zijn beroep wordt zijn achternaam (een duijnmeijer is een boswachter of jachtopziener).

Partner en nakomelingen van (partner and descendants of) <naam>, status <datum>, gesorteerd per generatie (sorted per generation)

 

1 Hendrik Willemzn Duijn
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 17-06-2014 11:11

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)

kinderen en kleinkinderen
children and grand children
alle nakomelingen tot in de laatste generatie (klik op het beeld voor een vergroting)
Offspring circle (click on the image for an enlargement)

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)

Locatie van het duinmeijershuis van Jacob Jansz Duinmeijer Het noorden is links, het westen (de zee) is onder.
Location of the house of Jacob Jansz Duinmeijer. North is left, west (the sea) is down.
[Bron: Jaarboek Oud-Castricum, november 2007]
Het duinmeiershuis en de op enig moment in het bezit zijnde grondstukken van Jacob Jansz Duinmeijer
De kaart is 90° gedraaid t.o.v. het vorige beeld: noorden is nu boven.Luchtbeelden anno 2011
Jacob's house (left) and plots which were at any time into his possession .The card is turned 90 ° relative to the previous frame: North is up.aerial view in 2011
jaar persoon (Bron voor de inhoud van de tabel, tenzij anders vermeld: 2016, Ruud Zonneveld object kadasternr.
<1612 Reijer Adriaansz Coorffmaker, schoonvader, eigenaar  van: Rijerscroft C222
<1620 Jacob Jansz Duinmeijer eigenaar van: Backerscroft + aangrenzend perceel C219a+C219b
1620 Jacob Jansz Duinmeijer verkoopt (aan Jan Claasz Alkemade (Backer)): Backerscroft C219a+C219b
1621 Jacob Jansz Duinmeijer, geeft hypotheek (aan Hilgont Adriaans, wed. Jan Cornelisz Huygen) op: huis+Helmcroft+Hogecroft+Rijerscroft C220, C221, C222
1622-06 Jacob Jansz Duinmeijer eigenaar van: huis+Helmcroft+Hogecroft+Rijerscroft C220, C221, C222
1622-12 Ghijsbert Pietersz (voorganger duinmeijer) transporteert aan Jacob Jansz Duinmeijer: huis+Helmcroft+Hogecroft C220, C221
1624 Jacob Jansz Duinmeijer verkoopt en transporteert: Rijerscroft C222
1628 Jacob Jansz Duinmeijer koopt van Jan Claasz Alkemade (Backer) het eerder in 1620 aan dezelfde verkochte object C219a t.b.v. de erfbenamen van Bartelmies van Teylingen en koopt tevens C219b, dat wordt gespitst in een zuiddeel van 300 roe en een noorddeel dat toegevoegd wordt aan Hogecroft C220 (Jan Cl. Alkemade heeft hiervoor hypotheek moeten geven op een huis en land bekend onder nr C215a) “Jan Claesz croftgen” (=Backerscroft) C219a + C219b
1632 Jacob Jansz Duinmeijer eigenaar van: huis+Helmcroft+Hogecroft+noordelijk deel akkers C219b C219b-noord+C220+C221
1640 Jacob Jansz Duinmeijer koopt van Claas Gerritz Keijser en neemt in maart in eigendom : Pottjenscroftje C268a
1644-05 Jacob Jansz Duinmeijer koopt van Drik Dirx: Noordercroft (zaailand) C282c
1647 Jacob Jansz Duinmeijer verkoopt het in 1640 gekochte: Pottjenscroftje C268a
1654 Trijn Reijersdr Coorfmaker t.b.v zoon Cornelis Jacobsz betreffende: huis staande op C221
1655 verkoop: naast Pottjenscroftje C268b
1655 verkoop: Duyncroft C269
1656 Jacob' zoon Arie is eigenaar van: het zuidelijk deel van de voormalige Backerscroft, zie de transactie in 1628 C219b-zuid
1656 Jacob's zoon Pieter koopt: huis, erf, boomgaard en land “Kroftje aan de Beeck” C252a
1660-06 Trijn Reijersdr Coorfmaker eigenaar van: Noordercroft (zaailand) C282c
<1662 Jacob's zoon Reijer is eigenaar van: huis+Helmcroft+Hogecroft C220, C221
1662 Jacob's zonen Pieter en Reijer ruilen hun bezittingen: huis+Helmcroft+Hogecroft◄►huis, erf, boomgaard en land “Kroftje aan de Beeck” C220, C221◄►C252a
<1679 Trijntje Reijersdr (weduwe van Jacob Jansz) komt te overlijden    
1679 Jacob's zonen Arie en Pieter verkopen: Noordercroft C282c
16641 21.06: Pieter Jacobsz Duinmeijer, sluit een hypotheek op huis, erf en land aan het duin te Egmond-Binnen huis+Helmcroft+Hogecroft C220, C221
16821 24.03: Pieter Jacobsz Duinmeijer eigenaar van: huis+Helmcroft+Hogecroft C220, C221
16961 26.02: de erfganemen van Pieter Jacobsz van 't Duin verkopen aan ene Gerrit Jansz (ook een Duinmeijer, later Tromp genoemd) huis+Helmcroft+Hogecroft C220, C221
  (eigenaar = owner, koopt=buys, verkoopt=sells, hypotheek = mortgage)    
       

12018, Simon Zuurbier

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)

Tijdlijn van Jacob Janzn Duijnmeijer

Stamboomgebeurtenis (in leven hoofdpersoon) Datum Geschiedkundige gebeurtenis
  1590 Maurits Stadhouder van Gelderland, Utrecht en Overijssel
Geboorte Jaap-Jan Duinmeijer (Duijnmeijer) ± 1590  
  1596 Jacob van Heemskerck en Willem Barentz overwinteren op Nova Zembla
  06-05-1598 Isabella vorstin van Zuidelijke Nederlanden
Geboorte toekomstige echtgenote Trijntje Coorffmaker < 1600  
  05-03-1602 Verenigde Oostindische Compagnie opgericht
  1607 Geboorte Michiel de Ruyter
  1609 Begin van het Twaalfjarig Bestand
  13-05-1619 Johan van Oldenbarnevelt onthoofd
  1620 Abraham Verhoeven geeft de eerste krant uit, de Nieuwe Tijdinghe
  1620 Maurits Stadhouder van Groningen en Drenthe
Geboorte Reijer Duijn (van de Beeck) ± 1620  
Huwelijk Jaap-Jan Duinmeijer (Duijnmeijer) en Trijntje Coorffmaker ± 1620  
  1621 Filips IV souverein van Zuidelijke Nederlanden
  1621 Isabella landvoogdes van Zuidelijke Nederlanden
  09-06-1621 Verenigde Westindische Compagnie opgericht
Geboorte Arie Duijn ± 1622  
  1625 Frederik Hendrik Stadhouder van Holland, Zeeland, Utrecht, Overijssel en Gelderland
Geboorte Pieter van ’t Duijn ± 1625  
  04-04-1625 Huwelijk Frederik Hendrik en Amalia van Solms
  23-04-1625 Overlijden Maurits
  1626 Valerius' Nederlandsche Gedenckklanck uitgegeven
  27-05-1626 Geboorte Willem II
  1627 Inwijding kerk van Scherpenheuvel
  09-1628 Piet Hein verovert de Zilvervloot
Geboorte Cornelis van Duijn ± 1630  
  21-08-1634 Curaçao op de Spanjaarden veroverd
  17-09-1637 Eerste exemplaar Statenbijbel aangeboden aan Staten-Generaal
  03-01-1638 Première Gijsbrecht van Aemstel van Joost van den Vondel
  02-05-1641 Huwelijk Willem II en Maria Henriëtte Stuart
  1642 Rembrandt schildert de Nachtwacht
  1644 René Descartes publiceert Principia Philosophiae
  1647 Willem II Stadhouder van Holland, Zeeland, Utrecht, Overijssel, Gelderland en Groningen
  14-03-1647 Overlijden Fredrik Hendrik
  1648 Vrede van Munster , einde Tachtigjarige Oorlog
Geboorte kleinzoon Albert van Duijn van Pieter < 1649  
  1650 Begin Eerste stadhouderloze tijdperk
  06-11-1650 Overlijden Willem II
  14-11-1650 Geboorte Willem III
  1652 Begin Eerste Engelse Zeeoorlog
  1654 Verdrag van Westminster , einde Eerste Engelse Zeeoorlog
Overlijden Jaap-Jan Duinmeijer (Duijnmeijer) < 22-07-1654  

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)