Toggle Menu

 

 

 

Woonplaats en beroep
(residence and occupation)

Waarschijnlijk is Hendrik geboren op de boerderij ►"De Nieuwe Landbouw" in De Breesaap te Velsen. Het is echter niet zeker of hij daar tijdens zijn huwelijk ook heeft gewoond: in 1824 hebben de erfgenamen van zijn zus Jannetje het pand verkocht (zie in publikatie op pagina 17).
Hendrik probably was born on the farm ►"De Nieuwe Landbouw" ("The New Agriculture') 'in the Breesaap Velsen. However, it is not sure whether he has lived there during his marriage: in 1824, the heirs of his sister Jannetje sold the property(see publication on page 17).

Bijzonderheden
(particulars)

Getuige bij het huwelijk van Joannes Tromp en Cornelia Havik.
In de overlijdensakte is zijn achternaam gespeld als: Duijn.
Overlijdensaangifte door Hendrik Duijn de Jonge en Gerrit Numan.
Witness at the marriage of John Tromp and Cornelia Havik. In the death certificate, his last name is spelled: "Duijn". Death Reporting was done by Hendrik Duijn Junior and Gerrit Numan.

 

 

Partner en gezin (partner and family)

X(....)<Partner>(*....)

  1. kind1
  2. kind2

Nakomelingen van (descendants of) <naam>, status <datum>, gesorteerd per generatie (sorted per generation)

 

1 Hendrik Willemzn Duijn
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 17-06-2014 11:11

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)

kinderen en kleinkinderen
children and grand children
alle nakomelingen
children and grand children, all offspring

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)

Tijdlijn van Hendrik Dirkz Duijn

Stamboomgebeurtenis (in leven hoofdpersoon) Datum Geschiedkundige gebeurtenis
Geboorte ►Hendrik D. Duijn ± 1748  
  08-03-1748 Geboorte Willem V
  22-10-1751 Overlijden Willem IV
Geboorte toekomstige echtgenote Aagje A. van der Moeren ± 05-08-1752  
  27-01-1756 Geboorte Wolfgang Amadeus Mozart
  1766 Willem V Stadhouder Republiek der Verenigde Nederlanden
  04-10-1767 Huwelijk Willem V en Wilhelmina van Pruisen
  17-12-1770 Geboorte Ludwig van Beethoven
  24-08-1772 Geboorte Willem I
  04-07-1776 Onafhankelijkheidsverklaring van de Verenigde Staten van Amerika
Huwelijk ►Aagje A. van der Moeren en Hendrik D. Duijn 26-04-1778  
Geboorte dochter Neeltje H. Duijn ± 09-05-1779  
  1780 Keizer Jozef II vorst van Zuidelijke Nederlanden
  1780 Begin Vierde Engelse Zeeoorlog
Geboorte dochter Dirkje H. Duin ± 27-12-1780  
  1781 Immanuel Kant publiceert Kritiek van de zuivere Rede
Geboorte zoon Arie H. Duijn 1783  
Geboorte zoon Arien H. Duijn ± 08-01-1783  
  1784 Einde Vierde Engelse Zeeoorlog
Geboorte zoon Jan H. Duijn ± 24-03-1784  
Geboorte zoon Hendrik Duyn ± 1785  
Geboorte zoon ► Hendrik H. Duijn 31-03-1787  
  1789 Brabantse omwenteling , stichting van de Etats belgiques réunies
  14-07-1789 Bestorming van de Bastille
  11-01-1790 Confederatie der Verenigde Belgische Staten uitgeroepen, Hendrik van der Noot president
  11-1790 Keizer Leopold II vorst van Zuidelijke Nederlanden
  16-12-1790 Geboorte Leopold I
  01-10-1791 Huwelijk Willem I en Wilhelmina van Pruisen
  1792 Keizer Frans II vorst van Zuidelijke Nederlanden
  06-11-1792 Slag bij Jemappes Oostenrijkse Nederlanden verslagen door Frankrijk
  06-12-1792 Geboorte Willem II
  18-03-1793 Slag bij Neerwinden Oostenrijk herovert gezag over Zuidelijke Nederlanden op Frankrijk
  1794 Zuidelijke Nederlanden onderdeel van Eerste Franse Republiek
  26-06-1794 Slag bij Fleurus terugkeer van Fransen ten koste van Oostenrijk
  1795 Bataafse revolutie
  19-01-1795 Bataafse Republiek uitgeroepen
Geboorte zoon Wouter H. Duijn 07-07-1798  
Huwelijk dochter Neeltje H. Duijn en Pieter Dekker 17-11-1799  
  1804 Burgelijk wetboek (Code Napoleon) van kracht
  1804 Keizer Napoleon I vorst van Zuidelijke Nederlanden
  1806 Napoleon benoemt zijn broer Lodewijk tot Koning van Holland
Overlijden zoon Jan H. Duijn 13-02-1806  
  09-04-1806 Overlijden Willem V
  1810 Nederland ingelijfd bij Franse Keizerrijk
Huwelijk zoon ► Hendrik H. Duijn en Johanna Blijendaal 31-05-1812  
  1813 Einde Franse tijd; Nederland weer onafhankelijk
  1814 Koning Lodewijk XVIII vorst van Zuidelijke Nederlanden
  1814 Keizer Napoleon II vorst van Zuidelijke Nederlanden
Geboorte kleindochter ►Aagje Duijn van zoon Hendrik H. ± 1814  
Huwelijk zoon Arie H. Duijn en Grietje Ranke 06-02-1814  
Geboorte kleinzoon Jan Duijn van Arie H. 30-08-1814  
Overlijden ►Hendrik D. Duijn 22-09-1814  

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)