Toggle Menu

Kinderen / children

  1. Jan1 (* ±1665, † 1732)
  2. Albert (*±1665, † ±1699)
  3. Cornelis (* ±1670)
  4. Maartje ( ±1670)
  5. ►▼Engel
  6. Jacob (* ±1675, † na 1729)
  7. Trijntje (* ±1680, †1710)
  8. Maartje (* ±1680, † voor 1696)
  9. Dirk (* ±1685 †vóór 1696)

1Opstelling van een nalatenschap bij de dood van zijn kleinzoon Jan Hugtenburg (Settlement of a legacy at the death of his grandson Jan Hugtenburg)

Bijzonderheden / particulars

Pieter Jacobsz koopt in 1656 (omstreeks zijn huwelijk met Grietje) een huis, erf, boomgaard en een aangrenzend stuk land ter grootte van 400 roeden en gelegen aan de Herenweg (nabij de oude Schulpweg) te Egmond-Binnen. 1

Grietje erft omstreeks 1660 samen met haar drie broers alle bezittingen van haar vader Engel Adriaansz Coopman. Engel Adriaansz Coopman - schepen van Egmond-Binnen - had veel land in de Egmonden. Grietje erft: 1½ morgen land 'De Tichel', 2½ morgen land 'het Wulpennest', 1½ morgen land 'Cloppershofstee' en 1 morge land 'Jan Engelskroft', alles gelegen in Egmond aan de Hoef en verder 1 morgen land 'Ockerstuyn' op Rinnegom en 2½ morgen land 'Zuider Allersmeet' in de Sammelpolder. Samen met haar broer Adriaan Engelsz Coopman erft zij ook nog 1½ morgen land 'Dirkjestuin', gelegen te Rinnegom. De Tichel wordt door Pieter en Grietje in 1661 verkocht. 1

Op 6.8.1662 kwam het duijnmeijershuis en land op St. Aalbertsbuurt van zijn vader in Pieter's bezit door een ruil met zijn broer Reijer: zijn huis en 200 roe land genaamd Kroftje aan de Beeck, waar Reijer toen ging wonen. Op 21.6.1664 neemt hij een hypotheek van ƒ 500,- op het huis, erf en land met als borg zijn schoonvader Engel Adriaan Coopman.
Na 1664 erft zijn vrouw van haar vader zeer veel land gelegen in de Egmonden.

Verder was in zijn bezit de helft van de "Noorderkroft" door erving van zijn vader (van 1656 tot 1679), Wulpennest groot 2,5 morgen, Clopperhofstee groot 1,5 morgen en Ockersetuijn.2

Zijn broer Arie had de andere helft van de "Noorderkroft" in bezit door erving van zijn moeder. Tevens was de helft van het Duijnmeijershuis met erf en land enige jaren in zijn bezit door erving van zijn vader. In zijn bezit was ook "Bakkerskroft" groot 1 morgen geestland van 1656 tot 1681.3

Op 26.2.1696 wordt het huis met erf en land verkocht door de kinderen Aalbert, Jan, Engel en Cornelis Pieterszn. van 't Duijn, mede namens Jacob en Trijntje en voor Sijmen Cornelisz, getr. met Maartje Pietersdr., als kinderen en erfgenamen van Pieter Jacobsz. van 't Duijn. Pieter zal dan overleden zijn. Op enig moment daarna is Grietje verhuis naar Velsen en is daar pas op 30.04.1728 overleden op 93 jarige leeftijd.

1►Jaarboek Oud Castricum (2007)
2Simon Staphorst
32002, Frank Duijn

.....

►TERUG NAAR HET PAAR (►BACK TO THE COUPLE)

Locatie van het duinmeijershuis van Jacob Jansz Duinmeijer Het noorden is links, het westen (de zee) is onder. Klik ►hier voor de plaatsbepaling op Google-Maps (location of Jacob's house near to Egmond-Binnen, click ►here for the location on Google Maps) [Bron: Jaarboek Oud-Castricum, november 2007]
Het duinmeiershuis en de op enig moment in het bezit zijnde grondstukken van Jacob Jansz Duinmeijer (vader van Pieter) en zijn erfgenamen
De kaart is 90° gedraaid t.o.v. het vorige beeld: noorden is nu boven.
(Jacob's (Pieter's father) house (left) and plots which were at any time into his possession and/or his sons. The card is turned 90 ° relative to the previous frame: North is up).
[Bron: 2016, ►Ruud Zonneveld]
[Grafisch ontwerp: ►Annemieke Tromp]
jaar persoon object kadasternr.
<1612 Reijer Adriaansz Coorffmaker, schoonvader, eigenaar  van: Rijerscroft C222
<1620 Jacob Jansz Duinmeijer eigenaar van: Backerscroft + aangrenzend perceel C219a+C219b
1620 Jacob Jansz Duinmeijer verkoopt (aan Jan Claasz Alkemade (Backer)): Backerscroft C219a+C219b
1621 Jacob Jansz Duinmeijer, geeft hypotheek (aan Hilgont Adriaans, wed. Jan Cornelisz Huygen) op: huis+Helmcroft+Hogecroft+Rijerscroft C220, C221, C222
1622-06 Jacob Jansz Duinmeijer eigenaar van: huis+Helmcroft+Hogecroft+Rijerscroft C220, C221, C222
1622-12 Ghijsbert Pietersz (voorganger duinmeijer) transporteert aan Jacob Jansz Duinmeijer: huis+Helmcroft+Hogecroft C220, C221
1624 Jacob Jansz Duinmeijer verkoopt en transporteert: Rijerscroft C222
1628 Jacob Jansz Duinmeijer koopt van Jan Claasz Alkemade (Backer) het eerder in 1620 aan dezelfde verkochte object C219a t.b.v. de erfbenamen van Bartelmies van Teylingen en koopt tevens C219b, dat wordt gespitst in een zuiddeel van 300 roe en een noorddeel dat toegevoegd wordt aan Hogecroft C220 (Jan Cl. Alkemade heeft hiervoor hypotheek moeten geven op een huis en land bekend onder nr C215a) “Jan Claesz croftgen” (=Backerscroft) C219a + C219b
1632 Jacob Jansz Duinmeijer eigenaar van: huis+Helmcroft+Hogecroft+noordelijk deel akkers C219b C219b-noord+C220+C221
1640 Jacob Jansz Duinmeijer koopt van Claas Gerritz Keijser en neemt in maart in eigendom : Pottjenscroftje C268a
1644-05 Jacob Jansz Duinmeijer koopt van Drik Dirx: Noordercroft (zaailand) C282c
1647 Jacob Jansz Duinmeijer verkoopt het in 1640 gekochte: Pottjenscroftje C268a
1654 Trijn Reijersdr Coorfmaker (dan weduwe van Jacob Jansz Duinmeijer) geeft hypotheek (om erfenis te betalen?) t.b.v zoon Cornelis Jacobsz betreffende: huis staande op C221
1655 verkoop: naast Pottjenscroftje C268b
1655 verkoop: Duyncroft C269
1656 Jacob' zoon Arie is eigenaar van: het zuidelijk deel van de voormalige Backerscroft, zie de transactie in 1628 C219b-zuid
1656 Jacob's zoon Pieter koopt: huis, erf, boomgaard en land “Kroftje aan de Beeck” C252a
1660-06 Trijn Reijersdr Coorfmaker (wed. Jacob Jansz Duinmeijer) eigenaar van: Noordercroft (zaailand) C282c
<1662 Jacob's zoon Reijer is eigenaar van: huis+Helmcroft+Hogecroft C220, C221
1662 Jacob's zonen Pieter en Reijer ruilen hun bezittingen: huis+Helmcroft+Hogecroft◄►huis, erf, boomgaard en land “Kroftje aan de Beeck” C220, C221◄►C252a
<1679 Trijntje Reijersdr (weduwe van Jacob Jansz) komt te overlijden    
1679 Jacob's zonen Arie en Pieter verkopen: Noordercroft C282c
       
  (eigenaar = owner, koopt=buys, verkoopt=sells, hypotheek = mortgage)    
       
aangifte van het overlijden van Grietje - ze was ca 93 jaar oud geworden

►TERUG NAAR HET PAAR (►BACK TO THE COUPLE)