Toggle Menu

Tandwielen → FAMILIES.
Machine → INDEX.

Gezamenlijke nakomelingen Tromp en Duijn*)

Trompen-genen in de famile Duijn: 308 (199: in leven) nakomelingen van de stamvader Tromp komen ook in de stamboom "Duijn" voor. Hiervan zijn 68 (68: in leven) binnen de familie Tromp-Duijn.
Samenstelling van de overige 240 (131) Trompen:
79 (28) bij nakomelingen van ►Jan Duijn (†1732),
161 (103) bij nakomelingen van ►Elisabeth Duijn(†1812).
De 14e (=jongste) generatie Duijn is 61 (61) personen groot, waarbij Trompen-genen zijn verkregen in de 10e Duijnen-generatie (39, allen behorende tot de familie Tromp-Duijn), in de 7e generatie: 15,en in de 4e generatie: 7.

Duijnen-genen in de familie Tromp: 288 (175: in leven) nakomelingen van de stamvader Duijn komen ook in de stamboom "Tromp" voor. Hiervan zijn 68 (68: in leven) binnen de familie Tromp-Duijn.
Samenstelling van de overige 220 (107) Duijnen: 43 (27) bij nakomelingen van ►Cornelis Tromp (†na 1776), 7 (1) bij nakomelingen van ►Klaas Tromp (†1784), 170 (79) bij nakomelingen van ►Klaas Tromp (†1716).
De 12e (=jongste) generatie Tromp is 60 (60) personen groot, waarbij Duijnen-genen zijn verkregen in de 9e Trompen-generatie (39, allen behorende tot de familie Tromp-Duijn) en hebben de genen gekregen van de eerder genoemde ►Klaas Tromp (†1784), 6 personen hebben Duijnen-genen gekregen na de 4e Trompen-generatie van ►Cornelis Tromp (†na 1776),15 personen na de generatie van ►Klaas Tromp (†1716).

*)Stand: 21 augustus 2016

 

-

-

-

regionale geschiedenis

►de boerderijen in de Breesaap in Velsen

Samenvatting: De Breesaap is een landbouwgebied geweest ingeklemd tussen Velsen en de duinen. Het is vanuit de feodale middeleeuwen een "leengebied" geweest. De grond was arm aan voedingstoffen. Het artikel "De boerderijen in de Breesaap" van Jan Morren beschrijft de eigendomsverhoudingen en noemt de bewoners van de negen boerderijen. In twee van de boerderijen hebben "Duijnen" geleefd: In "de Windhond" Jan Pieterzn Duijn en in "De nieuwe Landbouw" een aantal van de direkte voorvaderen van het echtpaar Duijn-Stam. Uiteindelijk is het grootste deel van de Breesaap ten offer gevallen aan de bouw van het Noordzeekanaal dat Amsterdam met de Noordzee verbindt.

Vaderlandse geschiedenis

(nog niet beschikbaar)

-

-

-