Toggle Menu

Locatie en bijzonderheden

Graauw (oostelijk Zeeuws-Vlaanderen bij Hulst)

Rond het jaar 1221 wordt het land "Groda" in cultuur gebracht, onder leiding van monniken van Ter Doest. Het was toen een parochie toebehorend aan de abdij van Ter Doest en daarna aan de abdij van Ter Duinen. Groda betekent aanwas, aangeslibd land: later wordt het verbasterd tot Grouwe. De landen van Groda worden meermalen overstroomd, om in 1581 voorgoed te verdwijnen.Na herdijking in 1687 verrees het huidige Graauw aan de scheidingsdijk tussen de in 1682 herdijkte Melopolder en de in 1687 herdijkte Willem Hendrikspolder. Het wordt 1795 een zelfstandige gemeente. In 1843 wordt Graauw beschreven als een dorp met 121 huizen en 820 inwoners en als een dorp met een kaai en een haven en een geul die door de schorren van Saeftinghe loopt. De haven wordt op onregelmatige tijden door twee beurtschippers aangedaan die op Rotterdam en Dordrecht varen.
Zij vervoerden granen, andere landbouwprodukten, koopwaren voor de winkeliers van Hulst en grondstoffen. In het jaar 1805 wordt er een kerk gebouwd en toegewijd aan O.L. Vrouw van Bijstand.
De houten pyramide-achtige toren stond tot 1822 naast de kerk, maar wordt in dat jaar op de kerk geplaatst.
In de toren hangt een luidklok die afkomstig is van de kerk van het verdronken dorp Namen.
Het opschrift op de klok luidt : Laudate Dominum in cymbalis Bene Sonantibus : F. Uema fecit Amstelodami Ao 1661. De kerk wordt al in 1855 weer afgebroken, maar op de plaats van het kerkhof wordt een nieuwe, met pilaren, gebouwd. De parochie behoorde tot 1841 tot het Zeeuwse gedeelte van het bisdom Gent.
Vanaf dat jaar werd de parochie gevoegd bij het apostolisch Vicariaat van Breda, het latere bisdom Breda.
In 1829 wordt een dorpsschool opgericht die destijds in de zomermaanden gemiddeld 43 leerlingen en in de wintermaanden 140 leerlingen telde.
De voormalige gemeente Graauw en Langendam werd gevormd door de polders : de Nieuwe Graauw, de Oude Graauw, de Langendam, de Melopolder, de Willem Hendrikpolder, een gedeelte van de Nieuwe Kieldrecht, van Klein-Kieldrecht en de Clingepolder.
Tevens behoorden daarbij : het dorp Graauw, de buurtschappen Paal en Zandberg, Scheldevaartshoek en een gedeelte van Duivenhoek en Roversberg. In het midden van de vorige eeuw wordt geschreven dat in de gemeente Graauw en Langendam nog overblijfselen te vinden zijn van de forten Zandberg, Boerenmagazijn, Moerschans, de Rape en Kijkuit.
Aan de voet lag een verdedigingslinie die met een gegraven vaart de grens vormde met de gemeente Clinge.
Langendam is de naam van de dijk naar het fort Zandberg.

 

Straten

  • straat1
  • straat2
Graauw 1865
Graauw, 1865. ►ga hier naar een interaktieve kaart van Graauw: met behulp van een schuifje kan de huidige kaart uit 2014 min of meer transparant op de kaart uit 1865 worden gelegd. De voorouders Bertram woonden in Zandberg Wijk E huisnummer 14. Op de kaart uit 1865 is dit de Turksche straat, in 1957 Hulsterweg 28, Graauw en sinds 1961: Zoutestraat 113, Hulst
  • Graauw 1865
    Graauw, 1865. ►ga hier naar een interaktieve kaart van Graauw: met behulp van een schuifje kan de huidige kaart uit 2014 min of meer transparant op de kaart uit 1865 worden gelegd. De voorouders Bertram woonden in Zandberg Wijk E huisnummer 12. Op de kaart uit 1865 is dit de Turksche straat, in 1957 Hulsterweg 28, Graauw en sinds 1961: Zoutestraat 113, Hulst
  • Graauw gemeentehuis (2014)
    Gemeentehuis Graauw