Toggle Menu

Josephus Bertram

Kind van ▼Pieter Bertram( *1803) uit onderstaande stamreeks

Voorvaders / -moeders in deze zijlijn
(progenitors in this branch)


▼ONBEKEND
▼Egidius Bertram (*±1682)
▼Egidius Bertram( *1734)

▼Pieter Bertram( *1773)
▼Pieter Bertram( *1803)
▼Josephus Bertram ( *1837)
Anna Bertram ( *1873) echtgenote van:
Theodorus Tromp (1873-1929)


 

 

.....

 

 

Woonplaats en beroep
( residence and occupation)

Woonplaatsen:

  • geboren en opgegroeid te Graauw in ►Zandberg (Gem. Graauw) in wijk E nr 12 (2014: Zoutestraat 113, Hulst.
  • Vóór 1862 blijkt hij woonachtig te zijn in Den Helder waar hij zijn eerste vrouw Margaretha Veldhuis heeft leren kennen met wie hij te ►Beverwijk in 1866 is getrouwd nadat Margaretha met haar vader en broer en zuster in 1861 naar Amsterdam was verhuisd.
  • Na het overlijden in 1869 van Margaretha, is hij in 1870 te ►Beverwijk met Maartje getrouwd. De eerste huwlijksaankondiging in de Middelburgsche Courant van 21.12.1869 laat hem echter nog in Middelburg wonen. Hij heeft daarna in Beverwijk op de Patersweg 25 heeft gewoond. Bij zijn overlijden woonde hij in de Wilhelminastraat nr. 2.

Beroep:

  • in Zeeuws-Vlaanderen was hij polderwerker van beroep. Misschien heeft hij meegwerkt aan de drooglegging van de "Van Aalsteijnpolder"? Mogelijk heeft zijn beroep als polderwerker hem naar Noord-Holland doen verhuizen?
  • in de huwelijksakte (1897) van zijn dochter Anna is hij als landbouwer genoemd.
  • in zijn overlijdensakte wordt als beroep aangegeven: arbeider.

 

 

Bijzonderheden
(particulars)

Blijkens de statistieken van Sijthoff (1874) over de periode 1829-1864, heeft Zeeland het grootste aantal landverhuizers gehad van alle nederlandse provincies: ►Kaart 16 uit: "Zestien bevolkingsstatistiekkaarten van Nederland 1829-1864" van A. W. Sijthoff.

kinderen en kleinkinderen
children and grand children
alle nakomelingen tot in de laatste generatie (klik op het beeld voor een uitvergroting)
Offspring circle (click on the image for an enlargement)
uitgesloten: personen vallende onder de regeling bescherming persoonsgegevens (except persons according privacy statement)

TERUG NAAR DE PERSOON (BACK TO THE INDIVIDUAL)

Tijdlijn van Josephus Bettram

Stamboomgebeurtenis (in leven hoofdpersoon) Datum Geschiedkundige gebeurtenis
Geboorte ►Josephus Bettram 02-04-1837  
  19-04-1839 Verdrag van Londen , bevestiging onafhankelijkheid België
  18-06-1839 Huwelijk Willem III en Sophie van Württemberg
  20-09-1839 Opening eerste spoorlijn Amsterdam - Haarlem
  07-10-1840 Willem II Koning der Nederlanden
Geboorte toekomstige 1e echtgenote Margaretha Velthuijs 23-09-1843  
  12-12-1843 Overlijden Willem I
  1845 Eerste telegraafverbinding - langs de spoorlijn Amsterdam-Haarlem
  1846 Oprichting Liberale Partij België
  03-11-1848 Proclamatie Grondwet , opgesteld onder leiding van Thorbecke
  1849 Willem III Koning der Nederlanden
  17-03-1849 Overlijden Willem II
  1851 Eerste elektrische telegrafieverbinding over zee tussen Dover en Calais
  22-08-1853 Huwelijk Leopold II Maria Hendrika van Oostenrijk
  24-11-1859 Darwin 's Origin of Species uitgegeven
  1860 Multatuli publiceert Max Havelaar
1e Huwelijk toekomstige 2e echtgenote Maartje Snijders en Willem Rühl 15-09-1861  
  1863 Afkoop Scheldetol
  1865 James Clerk Maxwell publiceert de Maxwellvergelijkingen (elektromagnetisme)
  10-12-1865 Overlijden Leopold I
  17-12-1865 Leopold II koning van België
Huwelijk (1) Josephus Bettram en Margaretha Velthuijs 18-10-1866  
Geboorte Anna Bertram 18-04-1867  
Overlijden Anna Bertram 19-08-1867  
  1869
  1869 Zénobe Gramme vindt de dynamo uit
  1869 Oprichting Katholieke Partij België
Overlijden Margaretha Velthuijs 28-03-1869  
Huwelijk (2) Josephus Bettram en Maartje Snijders 05-01-1870  
Geboorte Anna Bertram 20-06-1870  
  1871 Aletta Jacobs als eerste vrouw officieel toegelaten tot de universiteit
Overlijden Anna Bertram 31-03-1872  
  1873 Eerste taalwet
Geboorte Anna Bertram 03-01-1873  
  1874 Kinderwet van Van Houten - Fabrieksarbeid van kinderen onder de twaalf jaar wordt verboden
  08-04-1875 Geboorte Albert I
Geboorte Dorothea Bertram 04-02-1876  
  1878 Tweede taalwet
  28-07-1878 Opening Gileppestuwdam
  1879 Abraham Kuyper richt de Anti Revolutionaire Partij op
  07-01-1879 Huwelijk Willem III en Emma van Waldeck-Pyrmont
  04-09-1879 Pim Mulier richt de Haarlemsche Football Club op, nu als Koninklijke HFC de oudste voetbalclub van Nederland
  15-07-1880 Herman Schaepman wordt een van de eerste katholieke leden van de Tweede Kamer
  31-08-1880 Geboorte Prinses Wilhelmina
  01-06-1881 Eerste openbare Nederlandse telefoonnetwerk
  1883 Derde taalwet
  1884 Leopold II wordt soeverein van de Onafhankelijke Congostaat
  1885 Oprichting Belgische Werkliedenpartij , eerste socialistiche partij België
  1888 Vincent van Gogh schildert de Zonnebloemen
  23-11-1890 Overlijden Willem III
  1893 Algemeen meervoudig mannelijk stemrecht ingevoerd
  26-08-1894 Pieter Jelles Troelstra een van de oprichters van de Sociaal Democratische Arbeiderspartij
Huwelijk Anna Bertram en Theodorus Tromp 27-05-1897  
Geboorte kleinzoon Jan Tromp van Anna 02-04-1898  
  18-04-1898 Gelijkheidswet , wetten worden in beide landstalen opgemaakt
Huwelijk Dorothea Bertram en Johannes Maenhout 26-05-1898  
  06-09-1898 Wilhelmina Koningin der Nederlanden
  17-10-1898 Geboorte Simon Vestdijk
Geboorte kleindochter Marie Maenhout van Dorothea 26-03-1899  
Geboorte kleinzoon Jo Tromp van Anna 17-08-1899  
  1900 Leerplichtwet
Geboorte kleinzoon Franciscus Maenhout van Dorothea 1900  
  02-10-1900 Huwelijk Albert I met Elisabeth in Beieren
Geboorte kleinzoon Gerrit Tromp van Anna 13-12-1900  
  1901 Jacobus Henricus van 't Hoff wint de Nobelprijs voor Scheikunde
  07-02-1901 Huwelijk Koningin Wilhelmina en Hendrik van Mecklenburg-Schwerin
  03-11-1901 Geboorte Leopold III
  1902 Hendrik Antoon Lorentz en Pieter Zeeman winnen de Nobelprijs voor Natuurkunde
Geboorte kleinzoon Thijs Tromp van Anna 28-04-1902  
Geboorte kleinzoon Josephus Maenhout van Dorothea 20-10-1902  
  1903 Eerste gemotoriseerde vliegtuigvlucht, gebroeders Wright
Overlijden Maartje Snijders 18-04-1903  
  10-10-1903 Geboorte Karel Théodore
  1904 Instituut voor internationaal recht te Gent wint de Nobelprijs voor de vrede
  1905 Albert Einstein publiceert de Speciale Relativiteitstheorie
Geboorte kleinzoon Theodorus Tromp van Anna 05-01-1906  
Overlijden kleinzoon Theodorus Tromp van Anna 12-02-1906  
Geboorte kleindochter Maria Tromp van Anna 05-01-1908  
Overlijden kleindochter Maria Tromp van Anna 31-03-1908  
  15-11-1908 Congo kolonie van België
  1909 August Beernaert wint de Nobelprijs voor de vrede
  30-04-1909 Geboorte Prinses Juliana
Overlijden ►Josephus Bettram 28-06-1909  

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)