Toggle Menu

Petrus Franciscus (Pieter) Bettram

Kind van ▼<NNNNNNN> uit onderstaande stamreeks

Voorvaders / -moeders in deze zijlijn
(progenitors in this branch)


▼Egidius Bertram( *vóór 1716)
▼Egidius Bertram( *1734)
▼Pieter Bertram( *1773)
▼Pieter Bertram( *1803)
▼Josephus Bertram ( *1837)
Anna Bertram ( *1873)
Theodorus Tromp (1873-1929)


 

 

.....

 

 

Woonplaats en beroep
( residence and occupation)

Woonplaatsen:

  • 1798: Pieter woonde in bij het huisgezin van zijn 11 jaar oudere zus Barbe in Hulst in de "Section du Midi", wijk B huis 2.
  • 1801: woonachtig in het huis van zijn één jar daarvoor overlden vader in Wijk A nr 74, nu (2014) bekend als ►Godsplein 19, Hulst

Beroep:

  • aanvankelijk vermeld als dagloner ("journalier") en in zijn overlijdensakte is als beroep aangegeven: visser ("pêcheur").

 

 

Bijzonderheden
(particulars)

 

 

 

kinderen en kleinkinderen
children and grand children
alle nakomelingen tot in de laatste generatie (klik op het beeld voor een uitvergroting)
Offspring circle (click on the image for an enlargement)
uitgesloten: personen vallende onder de regeling bescherming persoonsgegevens (except persons according privacy statement)

TERUG NAAR DE PERSOON (BACK TO THE INDIVIDUAL)

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)

1798, volkstelling te Hulst. Pieter(25), één jaar voor zijn huwelijk woont bij zijn 11 jaar oudere zus Barbe en haar gezin. Zijn vader, Gillis, woont als weduwnaar met zijn 5 jaar jongere zus Marie op een ander adres in Hulst
ca 1801: hernieuwde volkstelling te Hulst: Pieter woont nu niet meer bij zijn zus Barbe: hij is nu sinds 1799 getrouwd en tevens is zijn vader Gilles overleden: Pieter woont nu met zijn vrouw ►Jeanne Verbaest in het huis waar zijn ►vader gewoond heeft
23 augustus 1811 te Hulst: overleden

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)

Tijdlijn van Petrus Franciscus (Pieter) Bettram

Stamboomgebeurtenis (in leven hoofdpersoon) Datum Geschiedkundige gebeurtenis
Geboorte ►▼Pieter/Pierre Bettram 25-08-1773  
  04-07-1776 Onafhankelijkheidsverklaring van de Verenigde Staten van Amerika
Geboorte toekomstige echtgenote Joanna Verbaest 17-11-1776  
  1780 Keizer Jozef II vorst van Zuidelijke Nederlanden
  1780 Begin Vierde Engelse Zeeoorlog
  1781 Immanuel Kant publiceert Kritiek van de zuivere Rede
  1784 Einde Vierde Engelse Zeeoorlog
  1789 Brabantse omwenteling , stichting van de Etats belgiques réunies
  14-07-1789 Bestorming van de Bastille
  11-01-1790 Confederatie der Verenigde Belgische Staten uitgeroepen, Hendrik van der Noot president
  11-1790 Keizer Leopold II vorst van Zuidelijke Nederlanden
  16-12-1790 Geboorte Leopold I
  01-10-1791 Huwelijk Willem I en Wilhelmina van Pruisen
  1792 Keizer Frans II vorst van Zuidelijke Nederlanden
  06-11-1792 Slag bij Jemappes Oostenrijkse Nederlanden verslagen door Frankrijk
  06-12-1792 Geboorte Willem II
  18-03-1793 Slag bij Neerwinden Oostenrijk herovert gezag over Zuidelijke Nederlanden op Frankrijk
  1794 Zuidelijke Nederlanden onderdeel van Eerste Franse Republiek
  26-06-1794 Slag bij Fleurus terugkeer van Fransen ten koste van Oostenrijk
  1795 Bataafse revolutie
  19-01-1795 Bataafse Republiek uitgeroepen
Huwelijk ►▼Pieter/Pierre Bettram en Joanna Verbaest 29-04-1799  
Geboorte Gillis Bettram 25-03-1800  
Geboorte ►▼Pieter Bertram 22-01-1803  
  1804 Burgelijk wetboek (Code Napoleon) van kracht
  1804 Keizer Napoleon I vorst van Zuidelijke Nederlanden
Geboorte Jacqeline Bettram ± 1805  
  1806 Napoleon benoemt zijn broer Lodewijk tot Koning van Holland
  09-04-1806 Overlijden Willem V
Geboorte Jacques Bertram 09-05-1806  
Overlijden Gillis Bettram 18-05-1806  
Geboorte Johannes Bertram 04-05-1808  
  1810 Nederland ingelijfd bij Franse Keizerrijk
Geboorte Laurent Bettram 29-12-1810  
Overlijden ►▼Pieter/Pierre Bettram 23-08-1811  

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)