Toggle Menu

Egidius (Gillis) Bertram/Bertrant

  • * vóór 1716
  • † ná 1734


Voorouder van:


Oudouder van Anna Catharina Bertram

 

.....

 

 

Woonplaats en beroep
( residence and occupation)

 

 

 

Bijzonderheden
(particulars)

 

 

 

Partner en gezin (partner and family)

X(....)<Partner>(*....)

  1. kind1
  2. kind2

Nakomelingen van (descendants of) <naam>, status <datum>, gesorteerd per generatie (sorted per generation)

 

1 Hendrik Willemzn Duijn
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 17-06-2014 11:11

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)

Tijdlijn van Egidius (Gillis) Bertram/Bertrant

Stamboomgebeurtenis (in leven hoofdpersoon) Datum Geschiedkundige gebeurtenis
     

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)