Toggle Menu

 

.....

 

 

Verantwoording m.b.t. de tekst en de getoonde beelden.

De tekst en de platen op deze pagina zijn gedeeltelijk letterlijk overgenomen uit het Ledenbulletin 30 (2006) van het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland. Deze publicatie had de titel "De Adrichemmer en Breesaaper tienden" en was van Jan Morren.

 

Bijzonderheden

 

►TERUG NAAR HET BEGIN (►BACK TO START)

locatie van De Breesaap 18e eeuw / location of "De Breesaap" 18th century. ►J. Morren: De boerderijen in De Breesaap.
[Bron, rechts: "Nieuwe kaart van 't Baljuwschap van Kennemerland met de bannen van Westsaanen, Assendelft, Heemskerk, Wyk aan Duyn, Velsen en Spaarwoude (..) uitgegeven door de weduwe van Nicolaas Visscher", , getekend door Nicolaes Visscher in het middden van de 17e eeuw
[Bron, links: Hollandiae Septentrionalis & Frisiae Occidentalis Accuratissima Delineatio, Joachim Ottens, tussen 1701 en 1720]
Velsen
[Bron: Dou_Jan_Jans_1681_t-Hoogh-Heemraetschap-vande-uytwaterende-sluysen-in-Kennemerlandt-ende-West-Vrieslandt]
.
Detail uit de kaart "Nieuwe kaart van 't Baljuwschap van Kennemerland met de bannen van Westsaanen, Assendelft, Heemskerk, Wyk aan Duyn, Velsen en Spaarwoude (..) uitgegeven door de weduwe van Nicolaas Visscher", , getekend door Nicolaes Visscher in het middden van de 17e eeuw"
twee kaarten overelkaar geplaatst:
1. "Nieuwe kaart van 't Baljuwschap van Kennemerland met de bannen van Westsaanen, Assendelft, Heemskerk, Wyk aan Duyn, Velsen en Spaarwoude (..) uitgegeven door de weduwe van Nicolaas Visscher", getekend door Nicolaes Visscher in het middden van de 17e eeuw
2. stadskaart van Velsen, getekend rond 1867 door J. Kuyper
Het Noordzeekanaal was in 1867 nog niet gegraven maar is reeds als projectie ingetekend.
De Breesaap in 1784. J. Morren, naar de kaart voor den weledele Heer Mr. Hoeufft door P. Soetlief, gekopieerd naar een kaart uit 1609. Origineel, Rijksarchief in Noord-Holland, Provinciale Atlas. De duinpercelen zijn licht van kleur, bouw- of akkerlanden en de
weilanden zijn donker van kleur en het bos en de boomgaarden zijn gestippeld. De boerderijen: 1 De Windhond 2 Boschlust 3 Weltevreden 4 Schapenlust 5 Onrust 6 De Nieuwe landbouw 7 Kalkoven
[Bron: Ledenbulletin 30 van het Historisch genootschap Midden Kennemer-Land, 2006, Jan Morren, "De Adrichemer- en Breesaapertienden"]
.
.
Nakomelingen van ►Jacob Pietersz Duinmeijer uit Egmond-Binnen die zich in de Breesaap hebben gevestigd.

►TERUG NAAR HET BEGIN (►BACK TO START)

Familieleden in de genealogiën, die geboren(*) of gedoopt(~) werden, gewoond hebben, gehuwd zijn (X) of overleden(†) zijn in deze plaats, gesorteerd naar datum:
Family members in the genealogies, born (*) or baptized (~), have lived, been married (X) or passed away (†) in this place, sorted by date:

naam, roepnaam gez. voorouder met Marcel Tromp datum of periode adres
       
       

- link1

- link2