Toggle Menu

Dit was het tweede huwlijk van Klaas Ariensz Dreger. In eerste huwelijk was hij getrouwd met Aagje Lans.

Voorouder-echtparen


▼Dreger - Stijntje Harms
▼Dreger - Stoutenberg
▼Dreger - Lans
▼van der Moeren - Dreger
▼Duijn - van der Moeren
▼Duijn - Blijendaal
▼Duijn - Boonekamp
Duijn - Stam

Kinderen / children

  1. Trijntje (*1737 †1810)
  2. Aagje (*<1740 †1763)

 

.....

Bijzonderheden / particulars

Stijntje Harmens bezit na het overlijden van Klaas de helft van alle onroerend goed1 (gemeenschap van goederen) en de andere helft erven de zes kinderen (vier uit het eerste huwelijk en twee uit dit tweede huwelijk). In de loop van de tijd koopt zij op of erft van overleden kinderen 4 van deze erfdelen, zodat ze ten tijde van haar overlijden deze 5/6 aan de nog overgebleven kinderen Trijntje en Aagje nalaat. Trijntje erft na het overlijden van Aagje (kinderloos overleden) ook diens erfdeel. Later verkopen de overgebleven erfgenamen van Klaas hun deel aan Trijntje, zodat zij uiteindelijk in het bezit kwam van de hele nagelaten erfenis van Klaas. Trijntje is in 1765 getrouwd met Klaas Cornelisz Tromp, een kleinzoon van de stamvader Tromp. Zie hiervoor ook de startpagina van de familie Tromp.

1Een groot deel van het onroerend goed had Klaas bij testament geërfd van zijn vader, zie diens pagina.