Jan, geboren ±1560 [English]


Jacob Janzn DuijnmeijerLOGINDuijn-Stam

De geschiedenis van de famllie Duijn begint bij ene Jacob Jansz, geboren omstreeks 1625 en woont in Egmond-Binnen en duinmeier van beroep is. Een duinmeier was een soort boswachter in het duinengebied. Veelal pachtte hij een bepaald duingebied van de eigenaar v'an de duinen. In 1662 was het het Hoogheemraadschap van Rijnland begonnen met het aanplanten van helm in de duinen. Om de helmplant te beschermen tegen het grote aantal konijnen in de duinen kregen de duinmeiers opdracht om grote aantallen konijnen te vangen. Deze vangst van konijnen zorgde voor extra inkomen van de duinmeiers. Drie generaties lang zijn mijn voorouders in Egmond-Binnen blijven wonen waarna Engel rond 1700 is afgezakt naar Velsen in de "Breesaap" en Wijk aan Zee. Zijn kleinzoon Dirk heeft in 1750 de Noord-Brabantse Elisabeth Tielens uit Leende gehuwd. De familie Tielens was echter al sinds 1712 in het bezit van een boerderij in de Breesaap onder Velsen. Engel's vader Wouter, geboren in Velsen, woonde vanaf 1732 op die boerderij. Woonde Elisabeth misschien ook reeds op die boerderij toen Dirk haar leerde kennen en heeft Dirk die boerderij overgenomen? Zijn zoon Hendrik heeft daar echter niet meer gewoond en is gestorven in Beverwijk.

In het ►Jaarboek Oud Castricum van november 2007 is de familiegeschiedenis levendig beschreven en vooral voor ons (Beverwijkse nazaten) van belang is tot en met het echtpaar Duijn-Tielens. In de tabs "NAKOMELINGEN" kunt U de nakomelingen van Jan, Jacob's vader, volgen.

Leest U ook nog het artikel van Jan Morren ►"De boerderijen in de Breesaap onder Velsen)"

 

 

Klik op de kwartierstaat onder voor vergroting en voor een interactieve pagina met meer details.