Toggle Menu

ERRATA

Hieronder volgen wijzigingen in de loop der tijd aangebracht omdat soms anderen, soms ikzelf fouten in mijn genealogie hebben ontdekt (below are changes made over time because sometimes others, sometimes myself, have discovered errors in my genealogy)  

Datum (date) Beschrijving (description)
2018-09-16 Een ondertak uit de genealogie van stamvader Duijn is verwijderd omdate er niet voldoende bronbewijs was voor een verwantschap (a subtle from the genealogy of the progenitor Duijn was removed because there was not enough source evidence for a relationship).
   
   

►TERUG NAAR START (►START)