Partner en nakomelingen van (partner and descendants of) <naam>, status <datum>, gesorteerd per generatie (sorted per generation)

 

1 Hendrik Willemzn Duijn
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 17-06-2014 11:11

TERUG NAAR DE PERSOON (BACK TO THE INDIVIDUAL)

kinderen en kleinkinderen (klik op het beeld voor een interactief beeld met meer details)
children and grand children (click on the image for an interactive picture with more details)
alle nakomelingen tot in de laatste generatie (klik op het beeld voor een interactief beeld met meer details)
Offspring circle (click on the image for an interactive picture with more details)

TERUG NAAR DE PERSOON (BACK TO THE INDIVIDUAL)

Tijdlijn van Joannes Jeuris

Stamboomgebeurtenis (in leven hoofdpersoon) Datum Geschiedkundige gebeurtenis
Geboorte Joannes Jeuris ± 1608  
  1609 Begin van het Twaalfjarig Bestand
Geboorte toekomstige echtgenote Elisabeth Wijgaerdts < 1617  
  13-05-1619 Johan van Oldenbarnevelt onthoofd
  1620 Abraham Verhoeven geeft de eerste krant uit, de Nieuwe Tijdinghe
  1620 Maurits Stadhouder van Groningen en Drenthe
  1621 Filips IV souverein van Zuidelijke Nederlanden
  1621 Isabella landvoogdes van Zuidelijke Nederlanden
  09-06-1621 Verenigde Westindische Compagnie opgericht
  1625 Frederik Hendrik Stadhouder van Holland, Zeeland, Utrecht, Overijssel en Gelderland
  04-04-1625 Huwelijk Frederik Hendrik en Amalia van Solms
  23-04-1625 Overlijden Maurits
  1626 Valerius' Nederlandsche Gedenckklanck uitgegeven
  27-05-1626 Geboorte Willem II
  1627 Inwijding kerk van Scherpenheuvel
  09-1628 Piet Hein verovert de Zilvervloot
  21-08-1634 Curaçao op de Spanjaarden veroverd
Geboorte Arnoldus Joris 1635  
Huwelijk Joannes Jeuris en Elisabeth Wijgaerdts < 1636  
Overlijden echtgenote Elisabeth Wijgaerdts 1636  

TERUG NAAR DE PERSOON (BACK TO THE INDIVIDUAL)