Toggle Menu

Petrus Joannes de Rijcke

  • *25.05.1835 te ►Heille
  • † 19.07.1910 te Middelburg (B)

 

 

 

 

Woonplaats en beroep
(residence and occupation)

Woonplaatsen:

  • Heille
  • Middelburg (B), minstens vanaf 1859

Beroepen:

  • bakker, mindestens tot 1859
  • voerman, mindestens tot 1891

 

 

Bijzonderheden
(particulars)

 

 

 

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)

kinderen en kleinkinderen
children and grand children
alle nakomelingen tot in de laatste generatie (click op het beeld voor meer details)
Offspring circle (click on the picture for more details)

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)

Tijdlijn van Petrus Joannes de Rijcke

Stamboomgebeurtenis (in leven hoofdpersoon) Datum Geschiedkundige gebeurtenis
Geboorte Petrus de Rijcke 25-05-1835  
Geboorte toekomstige echtgenote Barbara van der Stichele 09-11-1836  
  19-04-1839 Verdrag van Londen , bevestiging onafhankelijkheid België
  18-06-1839 Huwelijk Willem III en Sophie van Württemberg
  20-09-1839 Opening eerste spoorlijn Amsterdam - Haarlem
  07-10-1840 Willem II Koning der Nederlanden
  12-12-1843 Overlijden Willem I
  1845 Eerste telegraafverbinding - langs de spoorlijn Amsterdam-Haarlem
  1846 Oprichting Liberale Partij België
  03-11-1848 Proclamatie Grondwet , opgesteld onder leiding van Thorbecke
  1849 Willem III Koning der Nederlanden
  17-03-1849 Overlijden Willem II
  1851 Eerste elektrische telegrafieverbinding over zee tussen Dover en Calais
  22-08-1853 Huwelijk Leopold II Maria Hendrika van Oostenrijk
Huwelijk Petrus de Rijcke en Barbara van der Stichele 09-11-1859  
  24-11-1859 Darwin 's Origin of Species uitgegeven
  1860 Multatuli publiceert Max Havelaar
  1863 Afkoop Scheldetol
Geboorte dochter Octavia de Rijcke 29-03-1863  
  1865 James Clerk Maxwell publiceert de Maxwellvergelijkingen (elektromagnetisme)
  10-12-1865 Overlijden Leopold I
  17-12-1865 Leopold II koning van België
  1869
  1869 Zénobe Gramme vindt de dynamo uit
  1869 Oprichting Katholieke Partij België
  1871 Aletta Jacobs als eerste vrouw officieel toegelaten tot de universiteit
  1873 Eerste taalwet
  1874 Kinderwet van Van Houten - Fabrieksarbeid van kinderen onder de twaalf jaar wordt verboden
  08-04-1875 Geboorte Albert I
Geboorte zoon Leopold de Rijcke 06-10-1877  
  1878 Tweede taalwet
  28-07-1878 Opening Gileppestuwdam
  1879 Abraham Kuyper richt de Anti Revolutionaire Partij op
  07-01-1879 Huwelijk Willem III en Emma van Waldeck-Pyrmont
  15-07-1880 Herman Schaepman wordt een van de eerste katholieke leden van de Tweede Kamer
  31-08-1880 Geboorte Prinses Wilhelmina
  01-06-1881 Eerste openbare Nederlandse telefoonnetwerk
  1883 Derde taalwet
  1884 Leopold II wordt soeverein van de Onafhankelijke Congostaat
  1885 Oprichting Belgische Werkliedenpartij , eerste socialistiche partij België
  1888 Vincent van Gogh schildert de Zonnebloemen
  23-11-1890 Overlijden Willem III
Huwelijk dochter Octavia de Rijcke en Philemon Pladet 09-11-1891  
  1893 Algemeen meervoudig mannelijk stemrecht ingevoerd
Geboorte kleindochter Marie Pladet van Octavia 31-05-1893  
  26-08-1894 Pieter Jelles Troelstra een van de oprichters van de Sociaal Democratische Arbeiderspartij
Geboorte kleinzoon Porfier Pladet van Octavia 14-07-1895  
Huwelijk zoon Leopold de Rijcke en Mathilda Madoe 25-08-1897  
Geboorte kleinzoon Charles Pladet van Philemon 27-01-1898  
  18-04-1898 Gelijkheidswet , wetten worden in beide landstalen opgemaakt
  06-09-1898 Wilhelmina Koningin der Nederlanden
  17-10-1898 Geboorte Simon Vestdijk
  1900 Leerplichtwet
  02-10-1900 Huwelijk Albert I met Elisabeth in Beieren
  1901 Jacobus Henricus van 't Hoff wint de Nobelprijs voor Scheikunde
Geboorte kleindochter Tilly Pladet van Philemon 28-01-1901  
  07-02-1901 Huwelijk Koningin Wilhelmina en Hendrik van Mecklenburg-Schwerin
  03-11-1901 Geboorte Leopold III
  1902 Hendrik Antoon Lorentz en Pieter Zeeman winnen de Nobelprijs voor Natuurkunde
  1903 Eerste gemotoriseerde vliegtuigvlucht, gebroeders Wright
  10-10-1903 Geboorte Karel Théodore
Geboorte kleinzoon Pros Pladet van Philemon 25-11-1903  
  1904 Instituut voor internationaal recht te Gent wint de Nobelprijs voor de vrede
  1905 Albert Einstein publiceert de Speciale Relativiteitstheorie
  15-11-1908 Congo kolonie van België
  1909 August Beernaert wint de Nobelprijs voor de vrede
  30-04-1909 Geboorte Prinses Juliana
  17-12-1909 Overlijden Leopold II
  23-12-1909 Albert I koning van België
  1910 Johannes Diderik van der Waals wint de Nobelprijs voor Natuurkunde
Overlijden Petrus de Rijcke 19-07-1910  

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)