Toggle Menu

A - O

"" verwijst naar de persoonspagina, "»" verwijst naar de gezinspagina van de genoemde persoon. Zie ook de ►personenindexlogin van nakomelingen van het echtpaar Pladet - de Rijcke. ("" points to the perons' page, "»" points to the family page. See also the►index on personslogin of descendants of the couple Pladet - de Rijcke. ).

»Costens, Hypolita Carolina (1823 - 1893)

»Debbaudt, Marie Jacobe († voor 1849)

»Dhaese, Joanna († vóór 1777)

»Haezebroeck, Alice (1877-1939)

»van den Hemel, Felicita (1806-1898)

►TERUG (►BACK )

▼historisch verspreidingsgebied van de naam Pladet
[Bron: ►geneanet.org]
tot 1700
tot 1800
tot 1900
tot 2000
▲historisch verspreidingsgebied van de naam Pladet
[Bron: ►geneanet.org]
 

►TERUG (►BACK )