.....

 

.....

 

Woonplaats:

Beroep:

  • schoenmaker

Partner en gezin (partner and family)

gehuwd met Sophia Vanbranteghem (* ±1832)

  1. Deodatus Donatus
  2. Prosper

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)

kinderen en kleinkinderen
children and grand children
alle nakomelingen tot in de laatste generatie
Offspring circle

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)

Tijdlijn van Sifridus Pladet

Stamboomgebeurtenis (in leven hoofdpersoon) Datum Geschiedkundige gebeurtenis
Geboorte Sifridus Pladet 17-01-1828  
  25-08-1830 Begin Belgische opstand , inleiding tot onafhankelijkheid België
  04-10-1830 België roept onafhankelijkheid uit
  07-02-1831 Liberale grondwet afgekondigd
  21-07-1831 Leopold I koning van België
Geboorte toekomstige echtgenote Sophia Vanbranteghem ± 1832  
  09-08-1832 Huwelijk Leopold I met Louise van Orléans
  08-11-1834 Sichting Katholieke universiteit van Mechelen
  20-11-1834 Sichting Vrije universiteit van Brussel
  09-04-1835 Geboorte Leopold II
  05-05-1835 Opening eerste spoorlijn Brussel - Mechelen
  19-04-1839 Verdrag van Londen , bevestiging onafhankelijkheid België
  18-06-1839 Huwelijk Willem III en Sophie van Württemberg
  20-09-1839 Opening eerste spoorlijn Amsterdam - Haarlem
  07-10-1840 Willem II Koning der Nederlanden
  12-12-1843 Overlijden Willem I
  1845 Eerste telegraafverbinding - langs de spoorlijn Amsterdam-Haarlem
  1846 Oprichting Liberale Partij België
  03-11-1848 Proclamatie Grondwet , opgesteld onder leiding van Thorbecke
Overlijden grootmoeder vaderskant Marie Debbaudt < 1849  
  1849 Willem III Koning der Nederlanden
  17-03-1849 Overlijden Willem II
Overlijden vader Jan Pladet 14-11-1849  
  1851 Eerste elektrische telegrafieverbinding over zee tussen Dover en Calais
  22-08-1853 Huwelijk Leopold II Maria Hendrika van Oostenrijk
  24-11-1859 Darwin 's Origin of Species uitgegeven
  1860 Multatuli publiceert Max Havelaar
  1863 Afkoop Scheldetol
Geboorte Deodatus Pladet 11-02-1863  
  1865 James Clerk Maxwell publiceert de Maxwellvergelijkingen (elektromagnetisme)
  10-12-1865 Overlijden Leopold I
  17-12-1865 Leopold II koning van België
Geboorte Prosper Pladet 04-03-1867  
  1869
  1869 Zénobe Gramme vindt de dynamo uit
  1869 Oprichting Katholieke Partij België
Overlijden moeder Coleta Suy 1869  
  1871 Aletta Jacobs als eerste vrouw officieel toegelaten tot de universiteit
  1873 Eerste taalwet
  1874 Kinderwet van Van Houten - Fabrieksarbeid van kinderen onder de twaalf jaar wordt verboden
  08-04-1875 Geboorte Albert I
  1878 Tweede taalwet
  28-07-1878 Opening Gileppestuwdam
  1879 Abraham Kuyper richt de Anti Revolutionaire Partij op
  07-01-1879 Huwelijk Willem III en Emma van Waldeck-Pyrmont
  04-09-1879 Pim Mulier richt de Haarlemsche Football Club op, nu als Koninklijke HFC de oudste voetbalclub van Nederland
  15-07-1880 Herman Schaepman wordt een van de eerste katholieke leden van de Tweede Kamer
  31-08-1880 Geboorte Prinses Wilhelmina
Overlijden Sifridus Pladet 15-01-1881  

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)