Johannes Bernardus Pladet

Kind van ▼►Ludovicus uit onderstaande stamreeks

Stamreeks

▼ONBEKEND
▼Petrus Pladet (*<1661)
▼Livinus Pladet (*±1681 †1748)
▼Joannes (*1708 †1777)
▼Ludovicus (*1755-1789)
▼Johannes (*1786-1849)
▼Carolus (1831-1899)
Philemon (1862-1937)

.....

.....

Woonplaats en beroep
(residence and occupation)

Watervliet: uit geboorteakte zoon Carolus (1831). Adres: Wijk A 109 (2014: Molenstraat 30. Het toenmalige pand bestaat niet meer.

Beroep:

  • schoenmaker

Bijzonderheden
(particulars)

Zijn zoon Sifridis en diens zoon Deodatus hebben eveneens op het zelfde adres "Wijk A 109" een schoenmakerij gehad.

Partner en gezin (partner and family)

gehuwd met Coleta Bernardina Suy (1788 - 1869)

  1. Porfirius Bernardus (1821-1876)
  2. Octavia (1823-?)
  3. Sifridus
  4. ▼►Carolus Albinus

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)

kinderen en kleinkinderen (nakomelingen kunnen "niet openbaar" zijn vanwege ►instellingen ter bescherming van de privésfeer)
children and grand children (descendants can have "niet openbaar (not public)" because of ►privacy settings)
alle nakomelingen (eventueel "niet openbaar" vanwege ►instellingen ter bescherming van de privésfeer). Klik op de plaat voor betere leesbaarheid.
all children and grand children (descendants can have "niet openbaar (not public)" because of ►privacy settings). Click on the picture for better readability.

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)

26.11.1786 doopakte te Boekhoute (Oostenrijkse NL). De vader geboren in Assenede en de moeder in Boekhoute.
Johannes was schoenmaker en oefende zijn bedrijf uit op het adres "Wijk A 109", in 2014 bekend als Molenstraat 30 te Watervliet. In dit pand hebben zijn zoon Sifridis en zijn kleinzoon Deodatus eveneens gewoond en het schoenmakersbedrijf gevoerd.
1849, overlijdensakte

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)

Tijdlijn van Johannes Bernardus Pladet

Stamboomgebeurtenis (in leven hoofdpersoon) Datum Geschiedkundige gebeurtenis
Geboorte Jan Pladet ± 26-11-1786  
Geboorte toekomstige echtgenote Coleta Suy 1788  
  1789 Brabantse omwenteling , stichting van de Etats belgiques réunies
Overlijden vader Ferdinand Pladet 28-03-1789  
  14-07-1789 Bestorming van de Bastille
  11-01-1790 Confederatie der Verenigde Belgische Staten uitgeroepen, Hendrik van der Noot president
  11-1790 Keizer Leopold II vorst van Zuidelijke Nederlanden
  16-12-1790 Geboorte Leopold I
  01-10-1791 Huwelijk Willem I en Wilhelmina van Pruisen
  1792 Keizer Frans II vorst van Zuidelijke Nederlanden
  06-11-1792 Slag bij Jemappes Oostenrijkse Nederlanden verslagen door Frankrijk
  06-12-1792 Geboorte Willem II
2e Huwelijk moeder Marie Debbaudt en Phillipe de Vos > 1793  
  18-03-1793 Slag bij Neerwinden Oostenrijk herovert gezag over Zuidelijke Nederlanden op Frankrijk
  1794 Zuidelijke Nederlanden onderdeel van Eerste Franse Republiek
  26-06-1794 Slag bij Fleurus terugkeer van Fransen ten koste van Oostenrijk
  1795 Bataafse revolutie
  19-01-1795 Bataafse Republiek uitgeroepen
  1804 Burgelijk wetboek (Code Napoleon) van kracht
  1804 Keizer Napoleon I vorst van Zuidelijke Nederlanden
  1806 Napoleon benoemt zijn broer Lodewijk tot Koning van Holland
  09-04-1806 Overlijden Willem V
  1810 Nederland ingelijfd bij Franse Keizerrijk
  1813 Einde Franse tijd; Nederland weer onafhankelijk
  1814 Koning Lodewijk XVIII vorst van Zuidelijke Nederlanden
  1814 Keizer Napoleon II vorst van Zuidelijke Nederlanden
  1815 Congres van Wenen Zuidelijke Nederlanden aan Noordelijke Nederlanden toegevoegd
  1815 Koning Willem I der Nederlanden vorst van Zuidelijke Nederlanden
  16-03-1815 Willem I Koning der Nederlanden
  18-06-1815 Slag bij Waterloo, Napoleon verslagen
  02-1816 Huwelijk Willem II en Anna Paulowna
  02-05-1816 Huwelijk Leopold I met Charlotte Augusta van Wales
  21-08-1816 Ijkwet - invoering metrieke stelsel
  1817 Stichting Rijksuniversiteiten van Gent, Luik en Leuven
  19-02-1817 Geboorte Willem III
Geboorte Porfirius Pladet 19-02-1821  
Geboorte Octavia Pladet 03-04-1823  
  1824 Opening Noordhollands Kanaal
  1826 Opening Zuid-Willemsvaart
Geboorte Sifridus Pladet 17-01-1828  
  25-08-1830 Begin Belgische opstand , inleiding tot onafhankelijkheid België
  04-10-1830 België roept onafhankelijkheid uit
  07-02-1831 Liberale grondwet afgekondigd
Geboorte Charles Pladet 01-04-1831  
  21-07-1831 Leopold I koning van België
  09-08-1832 Huwelijk Leopold I met Louise van Orléans
  08-11-1834 Sichting Katholieke universiteit van Mechelen
  20-11-1834 Sichting Vrije universiteit van Brussel
  09-04-1835 Geboorte Leopold II
  05-05-1835 Opening eerste spoorlijn Brussel - Mechelen
  19-04-1839 Verdrag van Londen , bevestiging onafhankelijkheid België
  18-06-1839 Huwelijk Willem III en Sophie van Württemberg
  20-09-1839 Opening eerste spoorlijn Amsterdam - Haarlem
  07-10-1840 Willem II Koning der Nederlanden
  12-12-1843 Overlijden Willem I
  1845 Eerste telegraafverbinding - langs de spoorlijn Amsterdam-Haarlem
  1846 Oprichting Liberale Partij België
  03-11-1848 Proclamatie Grondwet , opgesteld onder leiding van Thorbecke
Overlijden moeder Marie Debbaudt < 1849  
  1849 Willem III Koning der Nederlanden
  17-03-1849 Overlijden Willem II
Overlijden Jan Pladet 14-11-1849  

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)