Toggle Menu

Klaas Dirksz Tromp

  • *vóór 1675
  • †16.04.1716 te Velsen

Kind van ▼Dirk Tromp (*vóór 1651 †±1706) uit onderstaande stamreeks

Voorvaders / -moeders in deze zijlijn
(progenitors in this branch)


▼Dirk Tromp (*vóór 1651 †±1706)

De nakomelingen van Klaas Dirksz Tromp leiden niet naar:

Theodorus Tromp (1873-1929)


 

 

.....

 

 

Woonplaats en beroep
( residence and occupation)

 

 

 

Bijzonderheden
(particulars)

 

 

kinderen en kleinkinderen
children and grand children
alle nakomelingen tot in de laatste generatie (klik op het beeld voor een uitvergroting)
Offspring circle (click on the image for an enlargement)
uitgesloten: personen vallende onder de regeling bescherming persoonsgegevens (except persons according privacy statement)

TERUG NAAR DE PERSOON (BACK TO THE INDIVIDUAL)

Tijdlijn van Klaas Dirksz Tromp

Stamboomgebeurtenis (in leven hoofdpersoon) Datum Geschiedkundige gebeurtenis
Geboorte Klaas Tromp < 1675  
  1676 Anthonie van Leeuwenhoek ontdekt de bacterie
  1677 Publicatie van de Ethica van de joodse schrijver en filosoof Benedictus Spinoza
  04-11-1677 Huwelijk Willem III en Maria Stuart
  1690 Christiaan Huijgens publiceert Traité de la lumiere
  1700 Filips V koning van Zuidelijke Nederlanden
  1702 Begin Tweede stadhouderloze tijdperk
  08-03-1702 Overlijden Willem III
Geboorte Grietje Tromp > 1703  
Geboorte Marijtje Tromp > 1703  
Huwelijk Jan Borst en Grietje Tromp > 1703  
Huwelijk Klaas Tromp en Neeltje de Jong ± 03-02-1703  
  1709 Hermanus Boerhaave benoemd tot hoogleraar in botanie en geneeskunde te Leiden
Geboorte Cornelis Tromp 1710  
  01-09-1711 Geboorte Willem IV
Overlijden levenloos Tromp ± 10-10-1711  
  1713 Keizer Karel VI vorst van Zuidelijke Nederlanden
  1713 Vrede van Utrecht , zuidelijke Nederlanden naar Oostenrijk
Geboorte Neeltje Tromp < 1716  
Overlijden Klaas Tromp ± 16-04-1716  

TERUG NAAR DE PERSOON (BACK TO THE INDIVIDUAL)