Toggle Menu

Pladet - Rooms

Echtparen


▼►Pladet van de Steene
▼►Pladet Debbaudt
▼►Pladet - Suy
▼►Pladet Costens
▼►Pladet de Rijcke

Kinderen / children

Van dit echtpaar zijn geen kinderen bekend

 

.....

Bijzonderheden / particulars

 

.....

►TERUG NAAR HET PAAR (►BACK TO THE COUPLE)

waarschijnlijk Valentijn Pladet met echtgenote Maria Rooms: 1898? huwelijksfoto?
[Foto: PladetEPhM19400727]

►TERUG NAAR HET PAAR (►BACK TO THE COUPLE)