Toggle Menu

Petrus Jacobus Franciscus de Rijcke

 

 

 

 

Woonplaats en beroep
(residence and occupation)

 

 

 

Bijzonderheden
(particulars)

 

 

 

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)

kinderen en kleinkinderen
children and grand children
alle nakomelingen tot in de laatste generatie (click op het beeld voor meer details)
Offspring circle (click on the picture for more details)

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)

PJF de Rijcke is geboren en getogen te Heille en heeft daar de boerderij Gistelhof gepacht gehad, vervolgens in Middelburg (B, Oost-Vlaanderen) gewoond en het beroep van broodbakker uitgeoefend en op zijn minst vanaf 1880 tot aan zijn dood woonachtig geweest in de Burgtstraat 100 (2014: Burchtstraat nr xxx) te Aardenburg
Boerderij "Gistelhof" (foto 2014) aan de Zandstraat te Heille, waar Petrus vanaf 1834, en daarvoor zijn vader waar Johannes vanaf ±1800, het bedrijf in pacht hadden van August Coene. Het rechter gedeelte betreft de oorspronkelijke boerderij.
Zicht vanuit boerderij "Gistelhof" op de kerk van Middelburg (B), ca 5 km verderop waar Petrus na 1852 naar toe verhuisd is en het beroep van broodbakker is gaan uitoefenen (Huwelijksakte zoon Petrus Johannes de Rijcke X Barbara van der Stichele)
Lokatie van de boerderij Gistelhof: aan het doodlopende einde van de zandstraat (2014) tegen de grens van België. Vanuit de boerderij was de kerk van Middelburg (B) te zien, zie ook de voorgaaande foto
1880, overlijdensakte
bidprentje

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)

Tijdlijn van Petrus Jacobus Franciscus de Rijcke

Stamboomgebeurtenis (in leven hoofdpersoon) Datum Geschiedkundige gebeurtenis
Geboorte Petrus de Rijcke 24-02-1808  
  1810 Nederland ingelijfd bij Franse Keizerrijk
  1813 Einde Franse tijd; Nederland weer onafhankelijk
  1814 Koning Lodewijk XVIII vorst van Zuidelijke Nederlanden
  1814 Keizer Napoleon II vorst van Zuidelijke Nederlanden
  1815 Congres van Wenen Zuidelijke Nederlanden aan Noordelijke Nederlanden toegevoegd
  1815 Koning Willem I der Nederlanden vorst van Zuidelijke Nederlanden
  16-03-1815 Willem I Koning der Nederlanden
  18-06-1815 Slag bij Waterloo, Napoleon verslagen
  02-1816 Huwelijk Willem II en Anna Paulowna
  02-05-1816 Huwelijk Leopold I met Charlotte Augusta van Wales
  21-08-1816 Ijkwet - invoering metrieke stelsel
  1817 Stichting Rijksuniversiteiten van Gent, Luik en Leuven
  19-02-1817 Geboorte Willem III
  1824 Opening Noordhollands Kanaal
  1826 Opening Zuid-Willemsvaart
  25-08-1830 Begin Belgische opstand , inleiding tot onafhankelijkheid België
  04-10-1830 België roept onafhankelijkheid uit
Huwelijk Petrus de Rijcke en Felicitas van den Hemel 16-11-1830  
  07-02-1831 Liberale grondwet afgekondigd
  21-07-1831 Leopold I koning van België
Geboorte Maria de Rijcke 14-09-1831  
  09-08-1832 Huwelijk Leopold I met Louise van Orléans
Geboorte Barbara de Rijcke 02-03-1833  
Overlijden Maria de Rijcke 26-06-1833  
Geboorte Petrus de Rijcke 28-06-1834  
  08-11-1834 Sichting Katholieke universiteit van Mechelen
  20-11-1834 Sichting Vrije universiteit van Brussel
Geboorte Bernardus Adriaensens ± 1835  
Overlijden Petrus de Rijcke 11-03-1835  
  09-04-1835 Geboorte Leopold II
  05-05-1835 Opening eerste spoorlijn Brussel - Mechelen
Geboorte Petrus de Rijcke 25-05-1835  
Geboorte Joannes de Rijcke 12-12-1836  
Overlijden Joannes de Rijcke 20-03-1837  
Geboorte Joannes de Rijcke 27-02-1838  
Geboorte Victor de Rijcke 10-03-1839  
  19-04-1839 Verdrag van Londen , bevestiging onafhankelijkheid België
  18-06-1839 Huwelijk Willem III en Sophie van Württemberg
  20-09-1839 Opening eerste spoorlijn Amsterdam - Haarlem
  07-10-1840 Willem II Koning der Nederlanden
Geboorte Eduardus de Rijcke 21-01-1841  
Geboorte Maria de Rijcke 01-07-1842  
Geboorte Octavia de Rijcke 14-11-1843  
  12-12-1843 Overlijden Willem I
Overlijden Octavia de Rijcke 16-05-1844  
  1845 Eerste telegraafverbinding - langs de spoorlijn Amsterdam-Haarlem
Geboorte Octavia de Rijcke 06-07-1845  
  1846 Oprichting Liberale Partij België
Overlijden Octavia de Rijcke 27-05-1846  
Geboorte de Rijcke 28-08-1846  
Overlijden de Rijcke 28-08-1846  
  03-11-1848 Proclamatie Grondwet , opgesteld onder leiding van Thorbecke
  1849 Willem III Koning der Nederlanden
  17-03-1849 Overlijden Willem II
  1851 Eerste elektrische telegrafieverbinding over zee tussen Dover en Calais
  22-08-1853 Huwelijk Leopold II Maria Hendrika van Oostenrijk
Huwelijk Petrus de Rijcke en Barbara van der Stichele 09-11-1859  
  24-11-1859 Darwin 's Origin of Species uitgegeven
  1860 Multatuli publiceert Max Havelaar
Overlijden Joannes de Rijcke 24-07-1862  
  1863 Afkoop Scheldetol
Huwelijk Maria de Rijcke en Leonardus Galle 07-01-1863  
Geboorte Octavia de Rijcke 29-03-1863  
  1865 James Clerk Maxwell publiceert de Maxwellvergelijkingen (elektromagnetisme)
  10-12-1865 Overlijden Leopold I
  17-12-1865 Leopold II koning van België
  1869
  1869 Zénobe Gramme vindt de dynamo uit
  1869 Oprichting Katholieke Partij België
  1871 Aletta Jacobs als eerste vrouw officieel toegelaten tot de universiteit
  1873 Eerste taalwet
  1874 Kinderwet van Van Houten - Fabrieksarbeid van kinderen onder de twaalf jaar wordt verboden
  08-04-1875 Geboorte Albert I
Geboorte Mathilda Madoe 11-09-1875  
Geboorte Leopold de Rijcke 06-10-1877  
  1878 Tweede taalwet
  28-07-1878 Opening Gileppestuwdam
  1879 Abraham Kuyper richt de Anti Revolutionaire Partij op
  07-01-1879 Huwelijk Willem III en Emma van Waldeck-Pyrmont
  04-09-1879 Pim Mulier richt de Haarlemsche Football Club op, nu als Koninklijke HFC de oudste voetbalclub van Nederland
Overlijden Petrus de Rijcke 08-01-1880  

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)