Toggle Menu

 

.....

 

 

Woonplaats en beroep
( residence and occupation)

1862-1868: Begijnhof 561, Beverwijk

Beroep: tuinder

Bijzonderheden
(particulars)

 

 

 

kinderen en kleinkinderen
children and grand children
alle nakomelingen tot in de laatste generatie (klik op het beeld voor een uitvergroting)
Offspring circle (click on the image for an enlargement)
uitgesloten: personen vallende onder de regeling bescherming persoonsgegevens (except persons according privacy statement)

TERUG NAAR DE PERSOON (BACK TO THE INDIVIDUAL)

overlijdensakte, Beverwijk, 1868

TERUG NAAR DE PERSOON (BACK TO THE INDIVIDUAL)

Tijdlijn van Gerrardus Timmer

Stamboomgebeurtenis (in leven hoofdpersoon) Datum Geschiedkundige gebeurtenis
Geboorte Gerrit Timmer 24-12-1790  
  01-10-1791 Huwelijk Willem I en Wilhelmina van Pruisen
  1792 Keizer Frans II vorst van Zuidelijke Nederlanden
  06-11-1792 Slag bij Jemappes Oostenrijkse Nederlanden verslagen door Frankrijk
  06-12-1792 Geboorte Willem II
  18-03-1793 Slag bij Neerwinden Oostenrijk herovert gezag over Zuidelijke Nederlanden op Frankrijk
  1794 Zuidelijke Nederlanden onderdeel van Eerste Franse Republiek
  26-06-1794 Slag bij Fleurus terugkeer van Fransen ten koste van Oostenrijk
  1795 Bataafse revolutie
  19-01-1795 Bataafse Republiek uitgeroepen
  1804 Burgelijk wetboek (Code Napoleon) van kracht
  1804 Keizer Napoleon I vorst van Zuidelijke Nederlanden
Geboorte toekomstige echtgenote Magdalena van Deursen 30-05-1805  
  1806 Napoleon benoemt zijn broer Lodewijk tot Koning van Holland
  09-04-1806 Overlijden Willem V
  1810 Nederland ingelijfd bij Franse Keizerrijk
  1813 Einde Franse tijd; Nederland weer onafhankelijk
  1814 Koning Lodewijk XVIII vorst van Zuidelijke Nederlanden
  1814 Keizer Napoleon II vorst van Zuidelijke Nederlanden
  1815 Congres van Wenen Zuidelijke Nederlanden aan Noordelijke Nederlanden toegevoegd
  1815 Koning Willem I der Nederlanden vorst van Zuidelijke Nederlanden
  16-03-1815 Willem I Koning der Nederlanden
  18-06-1815 Slag bij Waterloo, Napoleon verslagen
  02-1816 Huwelijk Willem II en Anna Paulowna
Huwelijk(1) Gerrit Timmer en Geurtje Haver 04-02-1816  
  02-05-1816 Huwelijk Leopold I met Charlotte Augusta van Wales
  21-08-1816 Ijkwet - invoering metrieke stelsel
  1817 Stichting Rijksuniversiteiten van Gent, Luik en Leuven
Geboorte Cornelia Timmer ± 1817  
  19-02-1817 Geboorte Willem III
Geboorte Jan Timmer 23-01-1820  
  1824 Opening Noordhollands Kanaal
  1826 Opening Zuid-Willemsvaart
  25-08-1830 Begin Belgische opstand , inleiding tot onafhankelijkheid België
  04-10-1830 België roept onafhankelijkheid uit
  07-02-1831 Liberale grondwet afgekondigd
  21-07-1831 Leopold I koning van België
  09-08-1832 Huwelijk Leopold I met Louise van Orléans
  08-11-1834 Sichting Katholieke universiteit van Mechelen
  20-11-1834 Sichting Vrije universiteit van Brussel
  09-04-1835 Geboorte Leopold II
  05-05-1835 Opening eerste spoorlijn Brussel - Mechelen
Overlijden 1e echtgenote Geurtje Haver 23-11-1835  
Huwelijk(2) Gerrit Timmer en Magdalena van Deursen 27-11-1836  
Geboorte Dirk Timmer 20-01-1838  
  19-04-1839 Verdrag van Londen , bevestiging onafhankelijkheid België
Geboorte Catharina Timmer 26-04-1839  
  18-06-1839 Huwelijk Willem III en Sophie van Württemberg
  20-09-1839 Opening eerste spoorlijn Amsterdam - Haarlem
  07-10-1840 Willem II Koning der Nederlanden
Geboorte Gerritje Timmer 17-03-1841  
  12-12-1843 Overlijden Willem I
Geboorte Theodora Timmer 16-01-1844  
  1845 Eerste telegraafverbinding - langs de spoorlijn Amsterdam-Haarlem
Huwelijk Jan Timmer en Catharina van Egmond 15-11-1845  
  1846 Oprichting Liberale Partij België
Geboorte kleinzoon Gerardus Timmer (van Jan) 29-01-1848  
  03-11-1848 Proclamatie Grondwet , opgesteld onder leiding van Thorbecke
  1849 Willem III Koning der Nederlanden
  17-03-1849 Overlijden Willem II
  1851 Eerste elektrische telegrafieverbinding over zee tussen Dover en Calais
Geboorte kleinzoon Hendrik Timmer (van Jan) 18-01-1852  
  22-08-1853 Huwelijk Leopold II Maria Hendrika van Oostenrijk
  24-11-1859 Darwin 's Origin of Species uitgegeven
  1860 Multatuli publiceert Max Havelaar
Overlijden 2e echtgenote Magdalena van Deursen 25-10-1861  
  1863 Afkoop Scheldetol
Huwelijk Jan Tromp en Catharina Timmer 03-11-1864  
  1865 James Clerk Maxwell publiceert de Maxwellvergelijkingen (elektromagnetisme)
Geboorte kleinzoon Nicolaas Tromp (van Jan) 09-10-1865  
Overlijden Nicolaas Tromp (van Jan) 11-10-1865  
  10-12-1865 Overlijden Leopold I
  17-12-1865 Leopold II koning van België
Geboorte Gerardus Tromp (van Jan) 28-12-1866  
Huwelijk Dirk Timmer en Martina Hartog 31-01-1867  
Geboorte kleinzoon Klaas Tromp (van Catharina) 27-04-1868  
Huwelijk Cornelis Willemse en Gerritje Timmer 07-05-1868  
Overlijden Gerrit Timmer 13-12-1868  

TERUG NAAR DE PERSOON (BACK TO THE INDIVIDUAL)