Toggle Menu

 

.....

 

 

Woonplaats en beroep
( residence and occupation)

1764 - vóór 1790:

Beroep: landbouwer, vrachtrijder

Jan was waarschijnlijk een trekarbeider die in Holland in de zomermaanden op het land werkte.

Bijzonderheden
(particulars)

De nakomelingen van zijn kleindochter Catharina Bruijns zijn zowel verwant aan Theodorus Tromp alsook aan Hendrik Duijn

 

 

kinderen en kleinkinderen (klik op het beeld voor een uitvergroting)
children and grand children (click on the image for an enlargement)
alle nakomelingen tot in de laatste generatie (klik op het beeld voor een uitvergroting)
Offspring circle (click on the image for an enlargement)
uitgesloten: personen vallende onder de regeling bescherming persoonsgegevens (except persons according privacy statement)

TERUG NAAR DE PERSOON (BACK TO THE INDIVIDUAL)

Tijdlijn van Jan Gerritz Timmer

Stamboomgebeurtenis (in leven hoofdpersoon) Datum Geschiedkundige gebeurtenis
Geboorte Jan Geert Timmer ± 13-10-1764  
  1766 Willem V Stadhouder Republiek der Verenigde Nederlanden
  04-10-1767 Huwelijk Willem V en Wilhelmina van Pruisen
  17-12-1770 Geboorte Ludwig van Beethoven
  24-08-1772 Geboorte Willem I
  04-07-1776 Onafhankelijkheidsverklaring van de Verenigde Staten van Amerika
  1780 Keizer Jozef II vorst van Zuidelijke Nederlanden
  1780 Begin Vierde Engelse Zeeoorlog
  1781 Immanuel Kant publiceert Kritiek van de zuivere Rede
  1784 Einde Vierde Engelse Zeeoorlog
  1789 Brabantse omwenteling , stichting van de Etats belgiques réunies
  14-07-1789 Bestorming van de Bastille
  11-01-1790 Confederatie der Verenigde Belgische Staten uitgeroepen, Hendrik van der Noot president
Huwelijk(1) Jan Geert Timmer en Trijntje / Kaatje Snijders 16-05-1790  
  11-1790 Keizer Leopold II vorst van Zuidelijke Nederlanden
  16-12-1790 Geboorte Leopold I
Geboorte Gerrit Timmer 24-12-1790  
  01-10-1791 Huwelijk Willem I en Wilhelmina van Pruisen
  1792 Keizer Frans II vorst van Zuidelijke Nederlanden
Geboorte Jan Timmer 02-05-1792  
  06-11-1792 Slag bij Jemappes Oostenrijkse Nederlanden verslagen door Frankrijk
  06-12-1792 Geboorte Willem II
  18-03-1793 Slag bij Neerwinden Oostenrijk herovert gezag over Zuidelijke Nederlanden op Frankrijk
  1794 Zuidelijke Nederlanden onderdeel van Eerste Franse Republiek
Geboorte Catharina Timmer 29-04-1794  
  26-06-1794 Slag bij Fleurus terugkeer van Fransen ten koste van Oostenrijk
  1795 Bataafse revolutie
  19-01-1795 Bataafse Republiek uitgeroepen
Geboorte Henricus Timmer ± 25-07-1797  
Overlijden eerste echtgenote Trijntje / Kaatje Snijders ± 01-11-1802  
  1804 Burgelijk wetboek (Code Napoleon) van kracht
  1804 Keizer Napoleon I vorst van Zuidelijke Nederlanden
Huwelijk(2) Jan Geert Timmer en Geertrui van Noort ± 1804  
  1806 Napoleon benoemt zijn broer Lodewijk tot Koning van Holland
  09-04-1806 Overlijden Willem V
Geboorte Agatha Timmer ± 1807  
  1810 Nederland ingelijfd bij Franse Keizerrijk
  1813 Einde Franse tijd; Nederland weer onafhankelijk
  1814 Koning Lodewijk XVIII vorst van Zuidelijke Nederlanden
  1814 Keizer Napoleon II vorst van Zuidelijke Nederlanden
  1815 Congres van Wenen Zuidelijke Nederlanden aan Noordelijke Nederlanden toegevoegd
  1815 Koning Willem I der Nederlanden vorst van Zuidelijke Nederlanden
  16-03-1815 Willem I Koning der Nederlanden
  18-06-1815 Slag bij Waterloo, Napoleon verslagen
  02-1816 Huwelijk Willem II en Anna Paulowna
Huwelijk Gerrit Timmer en Geurtje Haver 04-02-1816  
  02-05-1816 Huwelijk Leopold I met Charlotte Augusta van Wales
  21-08-1816 Ijkwet - invoering metrieke stelsel
  1817 Stichting Rijksuniversiteiten van Gent, Luik en Leuven
Geboorte kleindochter Cornelia Timmer (van Gerrit) ± 1817  
  19-02-1817 Geboorte Willem III
Geboorte kleinzoon Jan Timmer (van Gerrit) 23-01-1820  
  1824 Opening Noordhollands Kanaal
  1826 Opening Zuid-Willemsvaart
Huwelijk Catharina Timmer en Johannes Bruijns 01-10-1828  
Geboorte kleindochter Catharina Bruijns (van Catharina) 25-04-1829  
  25-08-1830 Begin Belgische opstand , inleiding tot onafhankelijkheid België
  04-10-1830 België roept onafhankelijkheid uit
  07-02-1831 Liberale grondwet afgekondigd
  21-07-1831 Leopold I koning van België
  09-08-1832 Huwelijk Leopold I met Louise van Orléans
Overlijden Catharina Timmer < 1834  
  08-11-1834 Sichting Katholieke universiteit van Mechelen
  20-11-1834 Sichting Vrije universiteit van Brussel
  09-04-1835 Geboorte Leopold II
  05-05-1835 Opening eerste spoorlijn Brussel - Mechelen
Huwelijk Gerrit Timmer en Magdalena van Deursen 27-11-1836  
Overlijden Jan Geert Timmer 16-01-1838  

TERUG NAAR DE PERSOON (BACK TO THE INDIVIDUAL)