Toggle Menu

Mijn vader's grootouders heetten Tromp, Timmer, Bertram en Snijders.
Vanuit hier bereikt U hun stamvaders.

Oerige gezamenlijke nakomelingen Tromp en Timmer*)

Johannes Gerardus Timmer (1872-1950) deelt - via zijn moeder - met Theodorus Tromp (1873-1929) hun gezamenlijke voorvader Dirk Jansz Tromp (1695-1745) en heeft - via zijn vader - Gerardus Timmer (1790-1868) als voorvader, tevens opa van Theodorus Tromp (1873-1929)


*)Stand: 30 april 2020

 

Overige gezamenlijke nakomelingen Timmer en Bertram *)


De kinderen van Wouter de Reus (1919-1979) zijn via hun vader Timmer-afstammelingen en via hun moeder - meervoudige - Bertram-afstammelingen.

Overige gezamenlijke nakomelingen Timmer en Snijders / Tromp en Snijders:


GEEN*)

 

regionale geschiedenis

►de boerderijen in de Breesaap in Velsen

Samenvatting: De Breesaap is een landbouwgebied geweest ingeklemd tussen Velsen en de duinen. Het is vanuit de feodale middeleeuwen een "leengebied" geweest. De grond was arm aan voedingstoffen. Het artikel "De boerderijen in de Breesaap" van Jan Morren beschrijft de eigendomsverhoudingen en noemt de bewoners van de negen boerderijen. In twee van de boerderijen hebben "Duijnen" geleefd: In "de Windhond" Jan Pieterzn Duijn en in "De nieuwe Landbouw" een aantal van de direkte voorvaderen van het echtpaar Duijn-Stam. Uiteindelijk is het grootste deel van de Breesaap ten offer gevallen aan de bouw van het Noordzeekanaal dat Amsterdam met de Noordzee verbindt.

Vaderlandse geschiedenis

(nog niet beschikbaar)

 

 

-

-

-