Toggle Menu

 

.....

 

 

Woonplaats en beroep
( residence and occupation)

 

 

 

Bijzonderheden
(particulars)

 

 

 

kinderen en kleinkinderen
children and grand children
alle nakomelingen tot in de laatste generatie (klik op het beeld voor een uitvergroting)
Offspring circle (click on the image for an enlargement)
uitgesloten: personen vallende onder de regeling bescherming persoonsgegevens (except persons according privacy statement)

TERUG NAAR DE PERSOON (BACK TO THE INDIVIDUAL)

Tijdlijn van Harmen Snijders

Stamboomgebeurtenis (in leven hoofdpersoon) Datum Geschiedkundige gebeurtenis
Geboorte echtgenote NN < 1645  
Geboorte Harmen Snijders < 1645  
  1647 Willem II Stadhouder van Holland, Zeeland, Utrecht, Overijssel, Gelderland en Groningen
  14-03-1647 Overlijden Fredrik Hendrik
  1648 Vrede van Munster , einde Tachtigjarige Oorlog
  1650 Begin Eerste stadhouderloze tijdperk
  06-11-1650 Overlijden Willem II
  14-11-1650 Geboorte Willem III
  1652 Begin Eerste Engelse Zeeoorlog
  1654 Verdrag van Westminster , einde Eerste Engelse Zeeoorlog
  29-07-1655 In gebruik name van het nieuwe stadhuis van Amsterdam - nu Paleis op de Dam
  1665 Karel II koning van Zuidelijke Nederlanden
  1665 Begin Tweede Engelse Zeeoorlog
Geboorte Gerrit H. Snijders ± 1665  
  1667 Vrede van Breda , einde Tweede Engelse Zeeoorlog
Geboorte Aaltje H. Snijders < 1670  
  1672 Einde Eerste stadhouderloze tijdperk
  1672 Willem III Stadhouder van Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland en Overijssel
  1672 Begin Derde Engelse Zeeoorlog
  03-1672 Engeland - Frankrijk en de bisdommen Munster en Keulen verklaren de oorlog aan de Republiek
  20-08-1672 Het volk lyncht Johan en Cornelis de Witt bij de Gevangenpoort in Den Haag
  1674 Vrede van Westminster , einde Derde Engelse Zeeoorlog
  1676 Anthonie van Leeuwenhoek ontdekt de bacterie
  1677 Publicatie van de Ethica van de joodse schrijver en filosoof Benedictus Spinoza
  04-11-1677 Huwelijk Willem III en Maria Stuart
Geboorte kleindochter Lijsbeth G. Snijders van Gerrit ± 12-09-1688  
  1690 Christiaan Huijgens publiceert Traité de la lumiere
Geboorte kleinzoon Harmen G. Snijders van Gerrit ± 11-10-1690  
Geboorte kleinzoon Jan G. Snijders van Gerrit ± 07-07-1694  
Overlijden kleinzoon Jan G. Snijders van Gerrit < 1698  
Geboorte kleinzoon Jan G. Snijders van Gerrit ± 08-06-1698  
  1700 Filips V koning van Zuidelijke Nederlanden
Geboorte klenzoon Cornelis G. Snijders van Gerrit ± 12-09-1700  
  1702 Begin Tweede stadhouderloze tijdperk
  08-03-1702 Overlijden Willem III
Geboorte klenzoon Hendrik G. Snijders van Gerrit ± 02-09-1703  

TERUG NAAR DE PERSOON (BACK TO THE INDIVIDUAL)