Toggle Menu

Harmen Gerritsz Snijders

  • * te Wijk aan Zee en gedoopt 11.10.1690 te Beverwijk RK
  • †±6.3.1756 te Wijk een Zee

Kind van ▼Gerrit Harmensz Snijders (*±1665 †1733) uit onderstaande stamreeks

Voorvaders / -moeders in deze zijlijn
(progenitors in this branch)


▼Harmen Snijders (*voor 1645)
▼Gerrit Harmensz Snijders (*±1665 †1733)
▼Harmen Gerritsz Snijders (*1690 †1756)
▼Willem Harmensz Snijders (*1733 †1773)
▼Job Willemsz Snijders (*1766 †1832)
▼Willem Snjders (*1802 †1857)
▼Maartje Snijders (*1834 †1903)
Anna Catharina Bertram


 

 

.....

 

 

Woonplaats en beroep
( residence and occupation)

Geboren en wonende te Wijk aan Zee

 

 

Bijzonderheden
(particulars)

 

 

 

kinderen en kleinkinderen
children and grand children
alle nakomelingen tot in de laatste generatie (klik op het beeld voor een uitvergroting)
Offspring circle (click on the image for an enlargement)
uitgesloten: personen vallende onder de regeling bescherming persoonsgegevens (except persons according privacy statement)

TERUG NAAR DE PERSOON (BACK TO THE INDIVIDUAL)

Tijdlijn van Harmen Gerritsz Snijders

Stamboomgebeurtenis (in leven hoofdpersoon) Datum Geschiedkundige gebeurtenis
Geboorte Harmen G. Snijders ± 11-10-1690  
  1700 Filips V koning van Zuidelijke Nederlanden
  1702 Begin Tweede stadhouderloze tijdperk
  08-03-1702 Overlijden Willem III
  1709 Hermanus Boerhaave benoemd tot hoogleraar in botanie en geneeskunde te Leiden
  01-09-1711 Geboorte Willem IV
  1713 Keizer Karel VI vorst van Zuidelijke Nederlanden
  1713 Vrede van Utrecht , zuidelijke Nederlanden naar Oostenrijk
Geboorte Jan H. Snijders ± 02-05-1715  
Geboorte Arie H. Snijders ± 09-11-1716  
Overlijden Arie H. Snijders < 1718  
Geboorte Arie H. Snijders ± 16-02-1718  
Geboorte Lijsbeth H. Snijders ± 27-08-1719  
Overlijden Jan H. Snijders < 1721  
Geboorte Jan H. Snijders ± 01-07-1721  
Overlijden Lijsbeth H. Snijders < 1723  
Geboorte Lijsbeth H. Snijders ± 11-01-1723  
Geboorte Laurens H. Snijders ± 10-08-1724  
Overlijden Arie H. Snijders < 1726  
Geboorte Arie H. Snijders ± 25-08-1726  
Geboorte Kniertje H. Snijders ± 03-10-1729  
Geboorte Willem H. Snijders ± 05-12-1731  
Geboorte Geertje J. van der Meij 03-12-1732  
Overlijden Willem H. Snijders < 1733  
Geboorte Willem H. Snijders ± 14-04-1733  
  25-03-1734 Huwelijk Willem IV en Anna van Hannover
  1740 Keizerin Maria Theresia vorstin van Zuidelijke Nederlanden
  1741 Karel van Lotharingen landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden
  1747 Einde Tweede stadhouderloze tijdperk
  02-05-1747 Willem IV Stadhouder Republiek der Verenigde Provinciën
  08-03-1748 Geboorte Willem V
  22-10-1751 Overlijden Willem IV
Huwelijk Willem H. Snijders en Geertje J. van der Meij ± 1755  
Geboorte kleindochter Wennetje W. Snijders van Willem ± 15-02-1755  
Overlijden Harmen G. Snijders < 06-03-1756  

TERUG NAAR DE PERSOON (BACK TO THE INDIVIDUAL)