Toggle Menu

 

.....

 

 

Woonplaats en beroep
( residence and occupation)

tuinder

 

 

Bijzonderheden
(particulars)

 

 

 

kinderen en kleinkinderen
children and grand children
alle nakomelingen tot in de laatste generatie (klik op het beeld voor een uitvergroting)
Offspring circle (click on the image for an enlargement)
uitgesloten: personen vallende onder de regeling bescherming persoonsgegevens (except persons according privacy statement)

TERUG NAAR DE PERSOON (BACK TO THE INDIVIDUAL)

inschrijving in het doopregister Heemskerk RK
20 septr [1802] Willem [geboren te ] Wijk aan Duin
Job Snijer
Maartje Brekweg
Sijmen Rumpink
Grietje Weuste

TERUG NAAR DE PERSOON (BACK TO THE INDIVIDUAL)

Tijdlijn van Willem Jobsz Snijders

Stamboomgebeurtenis (in leven hoofdpersoon) Datum Geschiedkundige gebeurtenis
Geboorte Willem J. Snijders 20-09-1802  
  1804 Burgelijk wetboek (Code Napoleon) van kracht
  1804 Keizer Napoleon I vorst van Zuidelijke Nederlanden
Geboorte toekomstige echtgenote Cornelia J. Nielen ± 10-12-1804  
  1806 Napoleon benoemt zijn broer Lodewijk tot Koning van Holland
  09-04-1806 Overlijden Willem V
  1810 Nederland ingelijfd bij Franse Keizerrijk
  1813 Einde Franse tijd; Nederland weer onafhankelijk
  1814 Koning Lodewijk XVIII vorst van Zuidelijke Nederlanden
  1814 Keizer Napoleon II vorst van Zuidelijke Nederlanden
  1815 Congres van Wenen Zuidelijke Nederlanden aan Noordelijke Nederlanden toegevoegd
  1815 Koning Willem I der Nederlanden vorst van Zuidelijke Nederlanden
  16-03-1815 Willem I Koning der Nederlanden
  18-06-1815 Slag bij Waterloo, Napoleon verslagen
  02-1816 Huwelijk Willem II en Anna Paulowna
  02-05-1816 Huwelijk Leopold I met Charlotte Augusta van Wales
  21-08-1816 Ijkwet - invoering metrieke stelsel
  1817 Stichting Rijksuniversiteiten van Gent, Luik en Leuven
  19-02-1817 Geboorte Willem III
  1824 Opening Noordhollands Kanaal
  1826 Opening Zuid-Willemsvaart
Huwelijk Willem J. Snijders en Cornelia J. Nielen 15-01-1826  
Geboorte Job Snijders 10-07-1826  
Overlijden Job Snijders 01-01-1827  
Geboorte Maria Snijders 27-12-1827  
Overlijden Maria Snijders 28-07-1829  
Geboorte Jan Snijders 26-02-1830  
  25-08-1830 Begin Belgische opstand , inleiding tot onafhankelijkheid België
  04-10-1830 België roept onafhankelijkheid uit
  07-02-1831 Liberale grondwet afgekondigd
  21-07-1831 Leopold I koning van België
Geboorte Cornelis Snijders ± 1832  
  09-08-1832 Huwelijk Leopold I met Louise van Orléans
Geboorte Maartje Snijders 28-09-1834  
  08-11-1834 Sichting Katholieke universiteit van Mechelen
  20-11-1834 Sichting Vrije universiteit van Brussel
  09-04-1835 Geboorte Leopold II
  05-05-1835 Opening eerste spoorlijn Brussel - Mechelen
  19-04-1839 Verdrag van Londen , bevestiging onafhankelijkheid België
  18-06-1839 Huwelijk Willem III en Sophie van Württemberg
  20-09-1839 Opening eerste spoorlijn Amsterdam - Haarlem
  07-10-1840 Willem II Koning der Nederlanden
  12-12-1843 Overlijden Willem I
  1845 Eerste telegraafverbinding - langs de spoorlijn Amsterdam-Haarlem
  1846 Oprichting Liberale Partij België
Geboorte Albertus Snijders ± 1846  
  03-11-1848 Proclamatie Grondwet , opgesteld onder leiding van Thorbecke
  1849 Willem III Koning der Nederlanden
  17-03-1849 Overlijden Willem II
  22-08-1853 Huwelijk Leopold II Maria Hendrika van Oostenrijk
Overlijden Willem J. Snijders 25-03-1857  

TERUG NAAR DE PERSOON (BACK TO THE INDIVIDUAL)