Toggle Menu

 

.....

 

 

Woonplaats en beroep
( residence and occupation)

dagloner/arbeider

Geboren te Wijk aan Zee, woonde Job tijdens de ondertrouw met zijn eerste echtgenote Maartje Kistemaker in 1789 te Wijk aan Duin en t/m 1809 heeft hij daar ook gewoond. Vanaf 1811 tot aan zijn dood in 1832 heeft hij in Beverwijk gewoond.

 

 

Bijzonderheden
(particulars)

 

 

 

kinderen en kleinkinderen
children and grand children
alle nakomelingen tot in de laatste generatie (klik op het beeld voor een uitvergroting)
Offspring circle (click on the image for an enlargement)
uitgesloten: personen vallende onder de regeling bescherming persoonsgegevens (except persons according privacy statement)

TERUG NAAR DE PERSOON (BACK TO THE INDIVIDUAL)

inschrijving doopregister Wijk aan Zee RK

Tijdlijn van Job Willemsz Snijders

Stamboomgebeurtenis (in leven hoofdpersoon) Datum Geschiedkundige gebeurtenis
Geboorte Job W. Snijders ± 25-01-1766  
  04-10-1767 Huwelijk Willem V en Wilhelmina van Pruisen
Geboorte toekomstige 1e echtgenote Maartje K. Kistemaker < 1772  
  24-08-1772 Geboorte Willem I
  1780 Keizer Jozef II vorst van Zuidelijke Nederlanden
  1780 Begin Vierde Engelse Zeeoorlog
  1784 Einde Vierde Engelse Zeeoorlog
  1789 Brabantse omwenteling , stichting van de Etats belgiques réunies
Huwelijk Job W. Snijders en Maartje K. Kistemaker 18-01-1789  
Geboorte toekomstige 3e echtgenote Anna F. Schouten < 1790  
  11-01-1790 Confederatie der Verenigde Belgische Staten uitgeroepen, Hendrik van der Noot president
Geboorte Guurtje Snijders ± 28-01-1790  
  11-1790 Keizer Leopold II vorst van Zuidelijke Nederlanden
  16-12-1790 Geboorte Leopold I
  01-10-1791 Huwelijk Willem I en Wilhelmina van Pruisen
  1792 Keizer Frans II vorst van Zuidelijke Nederlanden
Geboorte Willem Snijders ± 30-10-1792  
  06-11-1792 Slag bij Jemappes Oostenrijkse Nederlanden verslagen door Frankrijk
  06-12-1792 Geboorte Willem II
  18-03-1793 Slag bij Neerwinden Oostenrijk herovert gezag over Zuidelijke Nederlanden op Frankrijk
  1794 Zuidelijke Nederlanden onderdeel van Eerste Franse Republiek
Geboorte Geertje Snijders ± 26-04-1794  
  26-06-1794 Slag bij Fleurus terugkeer van Fransen ten koste van Oostenrijk
  1795 Bataafse revolutie
  19-01-1795 Bataafse Republiek uitgeroepen
Overlijden 1e echtgenote Maartje K. Kistemaker 27-02-1795  
Huwelijk Job W. Snijders en Maartje Brekweg 08-05-1796  
Geboorte Grietje Snijder ± 12-11-1797  
Geboorte Ariaantje Snijder ± 23-10-1799  
Overlijden Willem Snijders < 1802  
Geboorte Willem J. Snijders 20-09-1802  
  1804 Burgelijk wetboek (Code Napoleon) van kracht
  1804 Keizer Napoleon I vorst van Zuidelijke Nederlanden
  1806 Napoleon benoemt zijn broer Lodewijk tot Koning van Holland
  09-04-1806 Overlijden Willem V
Overlijden 2e echtgenote Maartje Brekweg 1807  
Geboorte Albert Snijder ± 27-02-1807  
Huwelijk Job W. Snijders en Anna F. Schouten 09-10-1808  
  1810 Nederland ingelijfd bij Franse Keizerrijk
Overlijden Grietje Snijder 27-12-1811  
  1813 Einde Franse tijd; Nederland weer onafhankelijk
  1814 Koning Lodewijk XVIII vorst van Zuidelijke Nederlanden
  1814 Keizer Napoleon II vorst van Zuidelijke Nederlanden
  1815 Congres van Wenen Zuidelijke Nederlanden aan Noordelijke Nederlanden toegevoegd
  1815 Koning Willem I der Nederlanden vorst van Zuidelijke Nederlanden
  16-03-1815 Willem I Koning der Nederlanden
  18-06-1815 Slag bij Waterloo, Napoleon verslagen
  02-1816 Huwelijk Willem II en Anna Paulowna
  02-05-1816 Huwelijk Leopold I met Charlotte Augusta van Wales
  21-08-1816 Ijkwet - invoering metrieke stelsel
  1817 Stichting Rijksuniversiteiten van Gent, Luik en Leuven
  19-02-1817 Geboorte Willem III
Geboorte kleoindochter Maartje van Zutphen van Guurtje 08-05-1817  
Geboorte kleinzoon Pieter van Zutphen van Guurtje 1819  
Geboorte kleindochter Cornelia van Zutphen van Guurtje 1821  
  1824 Opening Noordhollands Kanaal
Geboorte kleinzoon Jacob P. van Zutphen van Guurtje ± 1825  
  1826 Opening Zuid-Willemsvaart
Huwelijk Willem J. Snijders en Cornelia J. Nielen 15-01-1826  
Geboorte kleinzoon Job Snijders van Willem 10-07-1826  
Overlijden kleinzooon Job Snijders van Willem 01-01-1827  
Geboorte kleindochter Maria Snijders van Willem 27-12-1827  
Overlijden kleindochter Maria Snijders van Willem 28-07-1829  
Geboorte kleinzoon Jan Snijders van Willem 26-02-1830  
  25-08-1830 Begin Belgische opstand , inleiding tot onafhankelijkheid België
  04-10-1830 België roept onafhankelijkheid uit
  07-02-1831 Liberale grondwet afgekondigd
  21-07-1831 Leopold I koning van België
Geboorte kleinzoon Cornelis Snijders van Willem ± 1832  
  09-08-1832 Huwelijk Leopold I met Louise van Orléans
Overlijden Job W. Snijders 15-10-1832  

TERUG NAAR DE PERSOON (BACK TO THE INDIVIDUAL)