Toggle Menu

.....

 

Woonplaats en beroep
( residence and occupation)

Woonplaatsen:

Beroepen:

  • loodgieter

Bijzonderheden
(particulars)

Partner en gezin (partner and family)

X(....)<Partner>(*....)

  1. kind1
  2. kind2

Nakomelingen van (descendants of) <naam>, status <datum>, gesorteerd per generatie (sorted per generation)

 

1 Hendrik Willemzn Duijn
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 17-06-2014 11:11

TERUG NAAR DE PERSOON (BACK TO THE INDIVIDUAL)

kinderen en kleinkinderen (klik op het beeld voor een uitvergroting)
children and grand children (click on the image for an enlargement)
alle nakomelingen tot in de laatste generatie (klik op het beeld voor een uitvergroting)
Offspring circle (click on the image for an enlargement)

TERUG NAAR DE PERSOON (BACK TO THE INDIVIDUAL)

1771, RK doopinschrijving Beverwijk
1826, overlijdensakte

TERUG NAAR DE PERSOON (BACK TO THE INDIVIDUAL)

Tijdlijn van <persoon>

Stamboomgebeurtenis (in leven hoofdpersoon) Datum Geschiedkundige gebeurtenis
Geboorte Dirk Tromp ± 17-12-1771  
  24-08-1772 Geboorte Willem I
Geboorte toekomstige echtgenote Ariaantje Sonnevelt ± 28-08-1773  
  04-07-1776 Onafhankelijkheidsverklaring van de Verenigde Staten van Amerika
  1780 Begin Vierde Engelse Zeeoorlog
  1781 Immanuel Kant publiceert Kritiek van de zuivere Rede
  1784 Einde Vierde Engelse Zeeoorlog
  14-07-1789 Bestorming van de Bastille
  01-10-1791 Huwelijk Willem I en Wilhelmina van Pruisen
  06-12-1792 Geboorte Willem II
  1795 Bataafse revolutie
  19-01-1795 Bataafse Republiek uitgeroepen
Huwelijk Dirk Tromp en Ariaantje Sonnevelt 02-11-1800  
Geboorte zoon Nicolaas Tromp ± 23-03-1802  
Geboorte zoon Arie Tromp 19-01-1804  
Geboorte dochter Maria Tromp ± 19-10-1805  
  1806 Napoleon benoemt zijn broer Lodewijk tot Koning van Holland
  09-04-1806 Overlijden Willem V
Geboorte dochter Anna Tromp ± 04-12-1806  
Overlijden zoon Nicolaas Tromp 20-01-1808  
Geboorte zoon Klaas Tromp ± 23-01-1809  
  1810 Nederland ingelijfd bij Franse Keizerrijk
Geboorte zoon Gerrit Tromp 06-05-1810  
Geboort zoon Dirk Tromp ± 13-01-1812  
Overlijden Dirk Tromp 23-02-1812  
  1813 Einde Franse tijd; Nederland weer onafhankelijk
Geboorte zoon David Tromp 13-10-1813  
Overlijden zoon David Tromp 15-12-1813  
  16-03-1815 Willem I Koning der Nederlanden
  18-06-1815 Slag bij Waterloo, Napoleon verslagen
  02-1816 Huwelijk Willem II en Anna Paulowna
  21-08-1816 Ijkwet - invoering metrieke stelsel
  19-02-1817 Geboorte Willem III
Geboorte dochter Maria Tromp 31-05-1823  
  1824 Opening Noordhollands Kanaal
  1826 Opening Zuid-Willemsvaart
Overlijden Dirk Tromp 30-01-1826  

TERUG NAAR DE PERSOON (BACK TO THE INDIVIDUAL)