Toggle Menu

.....

 

Woonplaats en beroep
( residence and occupation)

Woonplaatsen:

Beroepen:

  • tot 1866: metselaar

Bijzonderheden
(particulars)

Klaas was in 1840 getuige bij het huwelijk van zijn broer Gerrit met Petronella Hilbers.

Partner en gezin (partner and family)

X(....)<Partner>(*....)

  1. kind1
  2. kind2

Nakomelingen van (descendants of) <naam>, status <datum>, gesorteerd per generatie (sorted per generation)

 

1 Hendrik Willemzn Duijn
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 17-06-2014 11:11

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)

Geschiedkundige en familiale gebeurtenissen in het leven van <persoon>

Familiale gebeurtenis Datum Geschiedkundige gebeurtenis
Geboorte ►Klaas Tromp ± 23-01-1809  
  1810 Nederland ingelijfd bij Franse Keizerrijk
Geboorte toekomstige echtgenote Antje Kuiper 02-12-1811  
  1813 Einde Franse tijd; Nederland weer onafhankelijk
  16-03-1815 Willem I Koning der Nederlanden
  18-06-1815 Slag bij Waterloo, Napoleon verslagen
  02-1816 Huwelijk Willem II en Anna Paulowna
  21-08-1816 Ijkwet - invoering metrieke stelsel
  19-02-1817 Geboorte Willem III
  1824 Opening Noordhollands Kanaal
  1826 Opening Zuid-Willemsvaart
  04-10-1830 België roept onafhankelijkheid uit
Huwelijk ►Klaas Tromp en Antje Kuiper 10-07-1836  
Geboorte zoon ►Jan Tromp 09-01-1837  
Geboorte dochter Adriana Tromp 05-05-1839  
  18-06-1839 Huwelijk Willem III en Sophie van Württemberg
  20-09-1839 Opening eerste spoorlijn Amsterdam - Haarlem
  07-10-1840 Willem II Koning der Nederlanden
Geboorte zoon Dirk Tromp 01-12-1840  
  12-12-1843 Overlijden Willem I
  1845 Eerste telegraafverbinding - langs de spoorlijn Amsterdam-Haarlem
Geboorte zoon Karel Tromp 29-01-1845  
Geboorte zoon Klaas Tromp 06-02-1847  
Overlijden zoon Klaas Tromp 07-08-1847  
Geboorte zoon Marinus Tromp 30-09-1848  
  03-11-1848 Proclamatie Grondwet , opgesteld onder leiding van Thorbecke
Overlijden zoon Marinus Tromp 08-11-1848  
  1849 Willem III Koning der Nederlanden
  17-03-1849 Overlijden Willem II
Geboorte dochter Maria Tromp 28-11-1849  
  1851 Eerste elektrische telegrafieverbinding over zee tussen Dover en Calais
Overlijden zoon Dirk Tromp 20-11-1856  
Overlijden dochter Adriana Tromp 21-06-1859  
  24-11-1859 Darwin 's Origin of Species uitgegeven
  1860 Multatuli publiceert Max Havelaar
Huwelijk zoon ► Jan Tromp en Catharina Timmer 03-11-1864  
  1865 James Clerk Maxwell publiceert de Maxwellvergelijkingen (elektromagnetisme)
Geboorte kleinzoon Nicolaas Tromp van Jan 09-10-1865  
Overlijden kleinzoon Nicolaas Tromp van Jan 10-10-1865  
Overlijden echtgenote Antje Kuiper > 1866  
Overlijden ►Klaas Tromp 18-02-1866  

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)