Toggle Menu

.....

 

Woonplaats en beroep
( residence and occupation)

Woonplaatsen:

Beroepen:

  • tot 1866: metselaar

Bijzonderheden
(particulars)

Klaas was in 1840 getuige bij het huwelijk van zijn broer Gerrit met Petronella Hilbers.

Partner en gezin (partner and family)

X(....)<Partner>(*....)

  1. kind1
  2. kind2

Nakomelingen van (descendants of) <naam>, status <datum>, gesorteerd per generatie (sorted per generation)

 

1 Hendrik Willemzn Duijn
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 17-06-2014 11:11

TERUG NAAR DE PERSOON (BACK TO THE INDIVIDUAL)

kinderen en kleinkinderen (klik op het beeld voor een uitvergroting)
children and grand children (click on the image for an enlargement)
alle nakomelingen tot in de laatste generatie (klik op het beeld voor een uitvergroting)
Offspring circle (click on the image for an enlargement)

TERUG NAAR DE PERSOON (BACK TO THE INDIVIDUAL)

Tijdlijn van Nicolaas (Klaas) Tromp

Stamboomgebeurtenis (in leven hoofdpersoon) Datum Geschiedkundige gebeurtenis
Geboorte Klaas Tromp ± 23-01-1809  
  1810 Nederland ingelijfd bij Franse Keizerrijk
Geboorte toekomstige echtgenote Antje Kuiper 02-12-1811  
  1813 Einde Franse tijd; Nederland weer onafhankelijk
  16-03-1815 Willem I Koning der Nederlanden
  18-06-1815 Slag bij Waterloo, Napoleon verslagen
  02-1816 Huwelijk Willem II en Anna Paulowna
  21-08-1816 Ijkwet - invoering metrieke stelsel
  19-02-1817 Geboorte Willem III
  1824 Opening Noordhollands Kanaal
  1826 Opening Zuid-Willemsvaart
  04-10-1830 België roept onafhankelijkheid uit
Huwelijk Klaas Tromp en Antje Kuiper 10-07-1836  
Geboorte zoon Jan Tromp 09-01-1837  
Geboorte dochter Adriana Tromp 05-05-1839  
  18-06-1839 Huwelijk Willem III en Sophie van Württemberg
  20-09-1839 Opening eerste spoorlijn Amsterdam - Haarlem
  07-10-1840 Willem II Koning der Nederlanden
Geboorte zoon Dirk Tromp 01-12-1840  
  12-12-1843 Overlijden Willem I
  1845 Eerste telegraafverbinding - langs de spoorlijn Amsterdam-Haarlem
Geboorte zoon Karel Tromp 29-01-1845  
Geboorte zoon Klaas Tromp 06-02-1847  
Overlijden zoon Klaas Tromp 07-08-1847  
Geboorte zoon Marinus Tromp 30-09-1848  
  03-11-1848 Proclamatie Grondwet , opgesteld onder leiding van Thorbecke
Overlijden zoon Marinus Tromp 08-11-1848  
  1849 Willem III Koning der Nederlanden
  17-03-1849 Overlijden Willem II
Geboorte dochter Maria Tromp 28-11-1849  
  1851 Eerste elektrische telegrafieverbinding over zee tussen Dover en Calais
Overlijden zoon Dirk Tromp 20-11-1856  
Overlijden dochter Adriana Tromp 21-06-1859  
  24-11-1859 Darwin 's Origin of Species uitgegeven
  1860 Multatuli publiceert Max Havelaar
Huwelijk zoon Jan Tromp en Catharina Timmer 03-11-1864  
  1865 James Clerk Maxwell publiceert de Maxwellvergelijkingen (elektromagnetisme)
Geboorte kleinzoon Nicolaas Tromp van Jan 09-10-1865  
Overlijden kleinzoon Nicolaas Tromp van Jan 10-10-1865  
Overlijden echtgenote Antje Kuiper > 1866  
Overlijden Klaas Tromp 18-02-1866  

TERUG NAAR DE PERSOON (BACK TO THE INDIVIDUAL)