Toggle Menu

.....

 

Woonplaats en beroep
( residence and occupation)

Geboren in het ouderlijk huis op de Achterweg 309.
Het bevolkingsregister van Beverwijk van 1850-1862 vermeldt dat Jan in ieder geval na zijn 13e jaar bij de schulper Karel Dedding op de Achterweg 371 woonde.
Het bevolkingsregister van 1862-1872 laat hem echter weer bij zijn ouders wonen, nu op de  Patersweg 459.
Hij trouwt in 1864 met Catharina Timmer en is dan het huis uit.
 
Jan was, evenals zijn vader Klaas, metselaar van beroep

Jan is overleden op 76-jarige leeftijd in de Baanstraat 43.

Bijzonderheden
(particulars)

Partner en gezin (partner and family)

X(....)<Partner>(*....)

  1. kind1
  2. kind2

Nakomelingen van (descendants of) <naam>, status <datum>, gesorteerd per generatie (sorted per generation)

 

1 Hendrik Willemzn Duijn
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 17-06-2014 11:11

TERUG NAAR DE PERSOON (BACK TO THE INDIVIDUAL)

kinderen en kleinkinderen (klik op het beeld voor een uitvergroting)
children and grand children (click on the image for an enlargement)
alle nakomelingen tot in de laatste generatie (klik op het beeld voor een uitvergroting)
Offspring circle (click on the image for an enlargement)

TERUG NAAR DE PERSOON (BACK TO THE INDIVIDUAL)

1837: geboorteakte
Bevolkingsregister Beverwijk 1850-1862. Johannes (na zijn 13e jaar tot na zijn 25e jaar) woont niet meer bij zijn ouders op de Achterweg 309 maar bij buurman Karel Dedding op de Achterweg 371.
Jan woont van 1862 tot aan zijn huwelijk in 1864 weer bij zijn ouders op de Patersweg 459.
portret uit foto met zijn vrouw Catharina Timmer, datum en leeftijd onbekend
1913, overlijdensakte

TERUG NAAR DE PERSOON (BACK TO THE INDIVIDUAL)

Tijdlijn van <persoon>

Stamboomgebeurtenis (in leven hoofdpersoon) Datum Geschiedkundige gebeurtenis
Geboorte Jan Tromp 09-01-1837  
Geboorte toekomstige echtgenote Catharina Timmer 26-04-1839  
  18-06-1839 Huwelijk Willem III en Sophie van Württemberg
  20-09-1839 Opening eerste spoorlijn Amsterdam - Haarlem
  07-10-1840 Willem II Koning der Nederlanden
  12-12-1843 Overlijden Willem I
  1845 Eerste telegraafverbinding - langs de spoorlijn Amsterdam-Haarlem
  03-11-1848 Proclamatie Grondwet , opgesteld onder leiding van Thorbecke
  1849 Willem III Koning der Nederlanden
  17-03-1849 Overlijden Willem II
  1851 Eerste elektrische telegrafieverbinding over zee tussen Dover en Calais
  24-11-1859 Darwin 's Origin of Species uitgegeven
  1860 Multatuli publiceert Max Havelaar
Huwelijk Jan Tromp en Catharina Timmer 03-11-1864  
  1865 James Clerk Maxwell publiceert de Maxwellvergelijkingen (elektromagnetisme)
Geboorte zoon Nicolaas Tromp 09-10-1865  
Overlijden zoon Nicolaas Tromp 10-10-1865  
Geboorte zoon Gerardus Tromp 28-12-1866  
Geboorte zoon Klaas Tromp 27-04-1868  
  1869
Geboorte zoon Martinus Tromp ± 1870  
  1871 Aletta Jacobs als eerste vrouw officieel toegelaten tot de universiteit
Geboorte zoon Andreas Tromp 01-1871  
Overlijden zoon Andreas Tromp 15-06-1871  
Geboorte zoon Andreas Tromp > 06-1872  
Overlijden zoon Andreas Tromp 04-07-1872  
Geboorte zoon Theodorus Tromp 23-08-1873  
  1874 Kinderwet van Van Houten - Fabrieksarbeid van kinderen onder de twaalf jaar wordt verboden
Geboorte dochter Anna Tromp 11-01-1875  
Geboorte dochter Magdalena Tromp 26-06-1876  
Overlijden dochter Magdalena Tromp 01-09-1876  
  1879 Abraham Kuyper richt de Anti Revolutionaire Partij op
  07-01-1879 Huwelijk Willem III en Emma van Waldeck-Pyrmont
Geboorte dochter Magdalena Tromp 19-09-1879  
  15-07-1880 Herman Schaepman wordt een van de eerste katholieke leden van de Tweede Kamer
  31-08-1880 Geboorte Prinses Wilhelmina
Overlijden dochter Magdalena Tromp 16-09-1880  
  01-06-1881 Eerste openbare Nederlandse telefoonnetwerk
Geboorte zoon Matthijs Tromp 27-06-1881  
Overlijden zoon Gerardus Tromp 13-02-1885  
  1888 Vincent van Gogh schildert de Zonnebloemen
  23-11-1890 Overlijden Willem III
Huwelijk zoon Klaas Tromp en Margaretha Pirovano 09-04-1891  
Geboorte kleinzoon Johannes Tromp van Klaas 22-08-1891  
  26-08-1894 Pieter Jelles Troelstra een van de oprichters van de Sociaal Democratische Arbeiderspartij
Geboorte kleinzoon Bertus Tromp van Klaas 09-06-1895  
Huwelijk zoon Martinus Tromp en Johanna Böhm 21-05-1896  
Geboorte kleinzoon Gerardus Tromp van Klaas 10-01-1897  
Overlijden kleinzoon Gerardus Tromp van Klaas 11-02-1897  
Huwelijk zoon Theodorus Tromp en Anna Bertram 27-05-1897  

Geboorte kleinzoon Jan Tromp van Theodorus

02-04-1898  
  06-09-1898 Wilhelmina Koningin der Nederlanden
  17-10-1898 Geboorte Simon Vestdijk
Geboorte kleinzoon Fer Tromp van Klaas 01-12-1898  
Geboorte kleinzoon Jo Tromp van Theodorus 17-08-1899  
  1900 Leerplichtwet
Geboorte kleinzoon Gerrit Tromp van Theodorus 13-12-1900  
  1901 Jacobus Henricus van 't Hoff wint de Nobelprijs voor Scheikunde
  07-02-1901 Huwelijk Koningin Wilhelmina en Hendrik van Mecklenburg-Schwerin
Geboorte kleindochter Kaatje Tromp van Klaas 20-10-1901  
  1902 Hendrik Antoon Lorentz en Pieter Zeeman winnen de Nobelprijs voor Natuurkunde
Geboorte kleinzoon Thijs Tromp van Theodorus 28-04-1902  
  1903 Eerste gemotoriseerde vliegtuigvlucht, gebroeders Wright
  1905 Albert Einstein publiceert de Speciale Relativiteitstheorie
Huwelijk zoon Matthijs Tromp en Johanna de Reus 08-06-1905  
Geboorte kleinzoon Johannes Tromp van Matthijs 1905  
Huwelijk dochter Anna Tromp en Hendrik de Lange 15-06-1905  
Overlijden kleinzoon Johannes Tromp van Matthijs 14-12-1905  
Geboorte kleinzoon Theodorus Tromp van Theodorus 05-01-1906  
Overlijden kleinzoon Theodorus Tromp van Theodorus 12-02-1906  
Geboorte kleindochter Maria Tromp van Theodorus 05-01-1908  
Overlijden kleindochter Maria Tromp van Theodorus 31-03-1908  
Geboorte kleindochter Elisabeth Tromp van Klaas ± 1909  
  30-04-1909 Geboorte Prinses Juliana
  1910 Johannes Diderik van der Waals wint de Nobelprijs voor Natuurkunde
  1911 Tobias Asser wint de Nobelprijs voor Vrede
Geboorte kleindochter Rie Tromp van Theodorus 27-01-1911  
  14-04-1912 Titanic vergaan
  1913 Heike Kamerlingh Onnes wint de Nobelprijs voor Natuurkunde
Overlijden Jan Tromp 14-06-1913  

TERUG NAAR DE PERSOON (BACK TO THE INDIVIDUAL)