Toggle Menu

.....

 

Woonplaats en beroep
( residence and occupation)

Jan Dirksz Tromp(jes) staat in de "Verpondingen Heiloo 1733" vermeld onder VPnr. 58 aan de Oberiglaan: "'t Huijs van Rem Kleef behorende Jan Trompjes."

 

 

Bijzonderheden
(particulars)

 

 

 

Partner en gezin (partner and family)

X(....)<Partner>(*....)

  1. kind1
  2. kind2

Nakomelingen van (descendants of) <naam>, status <datum>, gesorteerd per generatie (sorted per generation)

 

1 Hendrik Willemzn Duijn
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 17-06-2014 11:11

TERUG NAAR DE PERSOON (BACK TO THE INDIVIDUAL)

kinderen en kleinkinderen (klik op het beeld voor een uitvergroting)
children and grand children (click on the image for an enlargement)
alle nakomelingen tot in de laatste generatie (klik op het beeld voor een uitvergroting)
Offspring circle (click on the image for an enlargement)

TERUG NAAR DE PERSOON (BACK TO THE INDIVIDUAL)

TERUG NAAR DE PERSOON (BACK TO THE INDIVIDUAL)

Inschrijving van het woonhuis van Jan Dirksz Tromp in het verpondingenregister van 1733. Was Rem Kleef de vader of grootvader van zijn vrouw Geertje Remme?
[Dokument geknipt uit een scan van geneanetknowhow.net]

TERUG NAAR DE PERSOON (BACK TO THE INDIVIDUAL)

Tijdlijn van <persoon>

Stamboomgebeurtenis (in leven hoofdpersoon) Datum Geschiedkundige gebeurtenis
Geboorte Jan Tromp ± 1670  
Geboorte toekomstige echtgenote Geertje Remme < 1671  
  1672 Einde Eerste stadhouderloze tijdperk
  1672 Willem III Stadhouder van Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland en Overijssel
  1672 Begin Derde Engelse Zeeoorlog
  03-1672 Engeland - Frankrijk en de bisdommen Munster en Keulen verklaren de oorlog aan de Republiek
  20-08-1672 Het volk lyncht Johan en Cornelis de Witt bij de Gevangenpoort in Den Haag
  1674 Vrede van Westminster , einde Derde Engelse Zeeoorlog
  1676 Anthonie van Leeuwenhoek ontdekt de bacterie
  1677 Publicatie van de Ethica van de joodse schrijver en filosoof Benedictus Spinoza
  04-11-1677 Huwelijk Willem III en Maria Stuart
  21-03-1685 Geboorte Johann Sebastian Bach
  1687 Isaac Newton publiceert Philosophiae Naturalis Principia Mathematica
Geboorte dochter Maartje Tromp ± 01-08-1689  
Huwelijk Jan Tromp en Geertje Remme 02-08-1689  
  1690 Christiaan Huijgens publiceert Traité de la lumiere
Geboorte dochter Dirkje Tromp ± 12-02-1691  
Overlijden dochter Dirkje Tromp < 1692  
Geboorte zoon Dirk Tromp ± 12-03-1692  
Overlijden dochter Maartje Tromp < 1693  
Geboorte dochter Maartje Tromp ± 30-06-1693  
Overlijden zoon Dirk Tromp < 1695  
Geboorte zoon Dirk Jansz Tromp 23-12-1695  
Geboorte zoon Claes Janse Tromp 25-01-1698  
Geboorte dochter Aagje Tromp 03-02-1699  
Geboorte zoon Pieter Janse Tromp 03-02-1701  
  1702 Begin Tweede stadhouderloze tijdperk
  08-03-1702 Overlijden Willem III
Geboorte zoon Cornelis Tromp 10-03-1702  
Overlijden dochter Aagje Tromp < 1703  
Geboorte dochter Aagje Tromp 28-04-1703  
Geboorte zoon Rembertus Tromp 06-12-1707  
  1709 Hermanus Boerhaave benoemd tot hoogleraar in botanie en geneeskunde te Leiden
  01-09-1711 Geboorte Willem IV
Huwelijk(1) zoon Dirk Jansz Tromp Maartje Hoogeduijn 19-10-1721  
Geboorte kleinzoon Cornelis Tromp van Dirk ± 20-10-1727  
Overlijden schoondochter Maartje Hoogeduijn ± 27-10-1728  
Huwelijk(2) zoon Dirk Jansz Tromp en Trijntje Beemster 08-05-1729  
Geboorte kleinzoon Jan Tromp van Dirk 19-01-1731  
Huwelijk zoon Claes Janse Tromp en Cijtje Stuijfesant 01-07-1731  
Geboorte kleindochter Geertje Tromp van Cornelis ± 29-10-1732  
Geboorte kleinzoon Claes Tromp van Dirk ± 14-05-1733  
Geboorte kleindochter Geertje Tromp van Dirk ± 10-01-1734  
Geboorte kleinzoon Jan Tromp van Pieter ± 13-02-1734  
Geboorte kleinzoon Jacob Tromp van Pieter ± 13-02-1734  
  25-03-1734 Huwelijk Willem IV en Anna van Hannover
Geboorte kleindochter Geertje Tromp van Dirk ± 24-10-1734  
Geboorte kleinzoon Jacob Tromp van Pieter ± 30-07-1735  
Geboorte kleinzoon Jan Tromp van Claes ± 01-08-1735  
Geboorte kleinzoon Jan Tromp van Pieter ± 14-04-1736  
Geboorte kleinzoon Claas Dirkz Tromp van Dirk ± 25-06-1736  
Overlijden Jan Tromp < 1737  

TERUG NAAR DE PERSOON (BACK TO THE INDIVIDUAL)