Toggle Menu

Kinderen / children

  1. ►▼Johannes (Jan)
  2. Adriana (1839-1859)
  3. Dirk (1840-1856)
  4. ►Karel
  5. Klaas (1847-1847)
  6. Marinus (1848-1848)
  7. Maria (1849-1940)

Uit een niet nader gedefiniëerde relatie met Anna Kuijs is nog geboren:

  1. Frederika (1854-1925), zie geboorteakte bij "foto's en dokumenten"

.....

Bijzonderheden / particulars

Woonplaats:

Antje Kuiper is in 1893 te Alkmaar overleden.

.....

►TERUG NAAR HET PAAR (►BACK TO THE COUPLE)

1836 huwelijksakte
1854 geboorteakte van Klaas' dochter Frederika. Deze dochter stamt echter niet uit zijn huwelijk met Antje Kuiper......
Getuige is o.a. zijn broer Arie.
Bevolkingsregister Beverwijk 1850-1862.
Zijn oudste zoon Johannes woonde toen niet meer thuis, maar ►woonde in bij zijn buurman Karel Dedding, de tweede man van Antje's moeder Maartje Smit. (Karel Dedding was ook aangever van de geboorte van hun (?) jongste dochter Frederika)
Na 1862 woont het gezin op de Patersweg 459. Johannes woont nu weer bij zijn ouders (buurman Karel Dedding, tevens tweede echtgenoot van zijn oma Maartje Smit van moeders kant) was in 1856 overleden). Merk op dat de naam van de jongste dochter veranderd is van Frederika in Hendrika. Ook haar geboortejaar klopt niet: 1857 ipv 1854.
Na 1870 komen er nieuwe bewoners:
Klaas in in 1866 op 57 jarige leeftijd overleden, Johannes (27) was in 1864 getrouwd en al het huis uit, Karel (23) is in 1868 naar Uitgeest verhuisd, Maria (20) is in 1869 als dienstbode elders in Beverwijk gaan werken, Antje (57) verhuisd in 1869 met Frederika (15) naar Akersloot.

►TERUG NAAR HET PAAR (►BACK TO THE COUPLE)