Toggle Menu

Kinderen / children

  1. Jacob Dirksz (*vóór 1699, †1733)
  2. ►▼Jan Dirksz
  3. Klaas Dirksz (*vóór 1675, †1716)

 

.....

Bijzonderheden / particulars

Dirk heeft twee kleinkinderen met de naam Dirk gehad, waarvan één van de twee, waarschijnlijk de zoon van Jacob (Jacob was een broer van onze voorvader Jan Dirksz), betrokken is geweest bij een steekpartij:
"Oud-rechterlijk archief Heiloo, diverse schepenrollen 1729-1749
26 maij 1731
Schepenen Jan Ariens Decker en Reijnier Jacobs schrijven op ter requisitie van schout Pieter van der Horst de verklaring van Jan Pieters Hageman (25 jaar oud) en Jan Jans Smit (24 jaar oud), beijde op Zevenhuijsen woonachtig.
Deposanten waren op 24 maij naar de stad Alkmaar om een wagen Borstel [1] te halen. Zij waren op de weg terug ’s middags omstreeks 4 uur met Maarten Dircs Klapstet (dienstknechtt van de eerste deposant) en bij zich ene Dirk Tromp in de ►Kerkbuurt woonachtig, met wie zij samen stapvoets naar huis reden.
Van achteren kwam aanrijden de persoon van Pieter Cornelis Bril, dienstknecht ten huize van Arien Pieters Groot op de Overige laan, hier woonachtig.
Maarten Dircs vroeg Pieter Bril of hij wilde ‘plukharen’ (vechten), waarop Pieter zei dat het hem niet zou schelen (niets uitmaakt).
Beide gingen van hun wagen en Pieter gooide Maarten onder. Dirk Tromp snelde toe, greep Pieter bij zijn haren en riep dat hij Maarten moest loslaten of hij anders zou steken. Hij gaf hem 2 snedes met zijn mes in zijn linkerarm.
Pieter moest naar achteren uitwijken en riep hem, dat hij zijn mes moest wegdoen of anders wel zou zien wat hij met hem zal doen. Uit ‘zelfverdediging’ haalde Dirk Tromp met zijn mes uit richting Pieter en riep hem van hem weg te gaan. Pieter kwam echter dichter naar hem toe, waarop Dirk Tromp Pieter in zijn hoed stak tot in zijn hoofd welke zeer hevig bloedde. Dirk Tromp bleef echter steken en snijden waarop Pieter moest vluchten. Daarna zijn de deposanten naar huis gegaan. [1] Borstel - ook wel Bostel; residu uit bierbrouwproces: Het uitgetrokken, afgewerkte mout, bestaande uit de bolsters en de onoplosbare bestanddelen van het mout. - Bolster, schil van graan- en peulvruchten; Dit restproduct werd gebruikt als veevoer, met name bij varkens (die er dronken van werden). [Bron: gtb.inl.nl]." [Bron: 2015, ►Frank Bakkum. Verantwoording: uit aangeleverd materiaal is de veronderstelling over de genoemde Dirk als betrokkene voorlopig als acceptabel te zien.]