Toggle Menu

Duijnmeijer - Coorffmaker

►▲Jacob Janzn Duijnmeijer (*±1590-†vóór 22.07.1654), gehuwd in ±1620 te Egmond met Trijntje Reijersdr Coorffmaker (*vóór 1600-†±1670)

Echtparen


▼►Duinmeijer - Coorffmaker
▼►van 't Duijn - Coopman
▼►Duijn - Havicq
▼►Duijn - Hogewater
▼►Duin - Tielens
▼►Duijn - van der Moeren

▼►Duijn - Blijendaal
▼►Duijn - Bonekamp
▼►Duijn - Stam

Kinderen / children

  1. Reijer Jacobzn van de Beeck
  2. Arie Jacobzn van Duijn
  3. ►▼Pieter Jacobzn van Duijn
  4. Cornelis Jacobzn van Duijn

 

.....

Bijzonderheden / particulars

"Jacob Jansz koopt in 1622 een duinmeiershuis met 2 morgen duinland. geheten de Hogekroft en de Helmkroft. gelegen direct aan de duinen onder Egmond-Bmnen nabij de'weg naae zee.
Kort daarvoor in 1620 heeft Jacob Jansz een nabij gelegen stuk land 'Backerskroft' van 1 morgen ( 0.93 hectare) gekocht. (...)
Jacob Janssz is gehuwd met Trijntje Reijers, dochter van Adriaansz Corffmaker. Uit hun huwelijk worden de kinderen Rejier. Arie, Piete ren Cornelis geboren.
Reijer Adriaansz koopt in 1612 een stuk land van 2 1/2 morgen dat grenst aan het duinmeiershuis, dal in 1622 door zijn schoonzoon Jacob Jansz wordt gekocht.
In dat jaar komt het land van schoonvader Reijer. dan geheten 'de Reijerskroft', bij het bezit van Jacob en Trijntje.
Jacob Jansz koopt verder in 1640 een halve morgen land · Potjeskrof't' ein in 1644 nog 1 1/2 morgen zaailand 'De Noorderkroft", gdegen aan de Herenweg ten noorden van boerderij ·Waterrijk·"1

" In 1621 wordt hij nog Jacob Janszn. genoemd, maar als hij in het duynmeyershuis woont heet hij Jacob Janszn. Duynmayer of Jaap-Jan Duynmeyer. Zijn beroep wordt zijn achternaam(een duijnmeijer is een boswachter of jachtop ziener).
Op 22.7.1654 neemt zijn vrouw Trijn Reijersdr. een hypotheek op het huis en land van ƒ 200,- als borg voor haar zoon Cornelis Jacobsz. van Duijn, bode te Egmond Binnen. Jacob Jan zal dan al zijn overleden. Op 25.2.1662 wordt er een hypotheek opgenomen op het land genaamd Noordercroft door Cornelis Jacobszn. bode te Egmond Binnen, namens zijn moeder Trijn Reijersdr. die woont in Beverwijk Op 6.8.1662 wordt het duynmeyershuis met erf en land door Reijer Jacobszn Duynmeijer overgedaan aan zijn broer Pieter Jacobszn.
In 1672 staat het land "Noordercroft" op de naam van de erfgenamen van Trijn Reijersdr., wed. van Jaap-Jan. Trijn moet in dat jaar overleden zijn. in 1679 wordt Noordercroft verkocht door Adriaan en Pieter Jaap-Jan, de beide zoons."2

1Bron, 2007, Jaarboek Oud Castricum
2Bron, 2005, Siemon Staphorst

.....