Toggle Menu

Kinderen / children

  1. ►▼Wouter
  2. Lijsbet (±1705-±1748)
  3. Grietje (voor 1710-1730)
  4. Pieter (voor 1713-±1750)

 

.....

Bijzonderheden / particulars

[Bron, 2007, Jaarboek Oud Castricum]:
"In 17021 koopt Engel een huisje, deels omgeven door duingebied en staande op de grond van de Heer van de Breesaap. "
Engel koopt van Gerrit van Schagenburgh 28.05.1721 een stuk land ter grootte van 2½ morgen, genaamd de Nieuwe Croft voor 300 gulden.
In een transportakte dd.18-5-1729 te Velsen staat vermeld: "Guertie Wouterz, weduwe en boedelhoudster van Engel Pieterzn van Duijn, mitsgaders moeder en voogdesse over de minderjarige kinderen bij den selve verwekt, geassisteert met Pieter Dirkx als haar gecozen voogd, de welke bekende verkogt te hebben aan Gerrit Corver2 een stuk land, genaamt Nieuwe Croft, groot 2,5 morgen."

1dus vóór zijn huwelijk met Guurtje
2Gerrit Corver was ambachtsheer van de Breesaap

.....