Toggle Menu

 

 

 

Woonplaats en beroep
(residence and occupation)

Hendrik stond op de lijst van lotelingen in 1814 te Beverwijk. Zijn lengte was toen 5 voet, 6 duim en 5 streek Hij woonde toen in de Kerkbuurt no.233 in Beverwijk. Later woonde hij aan de Begijnensteeg no.280 en aan de Breestraat no.178 te Beverwijk. Na zijn overlijden is zijn vrouw het beroep van tapster blijven uitvoeren. Zijn jongste 2 zoons Willem en Wouter hebben na hun trouwen nog bij hun moeder ingewoond. Mogelijk is het pand aan de Breestraat een café geweest.
Henry was on the list of conscripts in 1814 in Beverwijk. His height was 5 "voet", 6 "duim" and 5 "streek". He lived in Kerkbuurt No.233 in Beverwijk. Later he lived at Begijnensteeg No.280 and No.178 Breestraat in Beverwijk. After his death, his wife continued to execute her occupation as tapper. His youngest two sons, William and Wouter still lived with their mother after their marriage. Possibly the building at the Breestraat has been a pub.

 

 

Bijzonderheden
(particulars)

Hendrik was analfabeet (bij de overlijdensaangifte van zijn vader).
Henry was illiterate (at the decease of his father).

 

 

Partner en nakomelingen van (partner and descendants of) <naam>, status <datum>, gesorteerd per generatie (sorted per generation)

 

1 Hendrik Willemzn Duijn
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 17-06-2014 11:11

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)

kinderen en kleinkinderen
children and grand children
alle nakomelingen tot in de laatste generatie (klik op het beeld voor een vergroting)
Offspring circle (click on the image for an enlargement)

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)

doopinschrijving
Extract van de geboorteakte

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)

Tijdlijn van <persoon>

Stamboomgebeurtenis (in leven hoofdpersoon) Datum Geschiedkundige gebeurtenis
Geboorte Hendrik Duijn 31-03-1787  
  1789 Brabantse omwenteling , stichting van de Etats belgiques réunies
  14-07-1789 Bestorming van de Bastille
  11-01-1790 Confederatie der Verenigde Belgische Staten uitgeroepen, Hendrik van der Noot president
  11-1790 Keizer Leopold II vorst van Zuidelijke Nederlanden
  16-12-1790 Geboorte Leopold I
  01-10-1791 Huwelijk Willem I en Wilhelmina van Pruisen
  1792 Keizer Frans II vorst van Zuidelijke Nederlanden
  06-11-1792 Slag bij Jemappes Oostenrijkse Nederlanden verslagen door Frankrijk
  06-12-1792 Geboorte Willem II
  18-03-1793 Slag bij Neerwinden Oostenrijk herovert gezag over Zuidelijke Nederlanden op Frankrijk
  1794 Zuidelijke Nederlanden onderdeel van Eerste Franse Republiek
  26-06-1794 Slag bij Fleurus terugkeer van Fransen ten koste van Oostenrijk
Geboorte toekomstige echtgenote Johanna Blijendaal ± 28-06-1794  
  1795 Bataafse revolutie
  19-01-1795 Bataafse Republiek uitgeroepen
  1804 Burgelijk wetboek (Code Napoleon) van kracht
  1804 Keizer Napoleon I vorst van Zuidelijke Nederlanden
  1806 Napoleon benoemt zijn broer Lodewijk tot Koning van Holland
  09-04-1806 Overlijden Willem V
  1810 Nederland ingelijfd bij Franse Keizerrijk
Huwelijk Hendrik Duijn en Johanna Blijendaal 31-05-1812  
  1813 Einde Franse tijd; Nederland weer onafhankelijk
  1814 Koning Lodewijk XVIII vorst van Zuidelijke Nederlanden
  1814 Keizer Napoleon II vorst van Zuidelijke Nederlanden
Geboorte dochter Aagje Duijn ± 1814  
  1815 Congres van Wenen Zuidelijke Nederlanden aan Noordelijke Nederlanden toegevoegd
  1815 Koning Willem I der Nederlanden vorst van Zuidelijke Nederlanden
  16-03-1815 Willem I Koning der Nederlanden
  18-06-1815 Slag bij Waterloo, Napoleon verslagen
Geboorte dochter Ariaantje Duijn 12-01-1816  
  02-1816 Huwelijk Willem II en Anna Paulowna
  02-05-1816 Huwelijk Leopold I met Charlotte Augusta van Wales
  21-08-1816 Ijkwet - invoering metrieke stelsel
  1817 Stichting Rijksuniversiteiten van Gent, Luik en Leuven
  19-02-1817 Geboorte Willem III
Geboorte zoon Hendrik Duijn ± 1819  
Geboorte zoon Johannes Duijn ± 1820  
Geboorte dochter Geertrui Duijn ± 1821  
Geboorte zoon Pieter Duijn 14-05-1823  
  1824 Opening Noordhollands Kanaal
Geboorte zoon Willem Duijn 10-11-1825  
  1826 Opening Zuid-Willemsvaart
Geboorte zooon Wouter Duijn 02-02-1828  
  25-08-1830 Begin Belgische opstand , inleiding tot onafhankelijkheid België
  04-10-1830 België roept onafhankelijkheid uit
  07-02-1831 Liberale grondwet afgekondigd
Geboorte dochter Johanna Duijn 14-06-1831  
  21-07-1831 Leopold I koning van België
Overlijden Hendrik Duijn 14-04-1832  

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)