Toggle Menu

 

 

 

Woonplaats en beroep
(residence and occupation)

  • Pieter zal geboren zijn in het duinmeijershuis te Egmond-Binnen dat zijn vader rond 1622 had gekocht
  • 1656: Herenweg (nabij de oude Schulpweg) te Egmond.
  • 1662: terug in het duinmeijershuis

Beroep: duinmeijer en landbouwer

 

 

Bijzonderheden
(particulars)

Pieter trouwt met Grietje Coopman wat hem door zijn huwelijk in welstand brengt, zie verder bij ►partner en gezin.

Partner en gezin (partner and family)

X(....)<Partner>(*....)

  1. kind1
  2. kind2

Nakomelingen van (descendants of) <naam>, status <datum>, gesorteerd per generatie (sorted per generation)

 

1 Hendrik Willemzn Duijn
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 17-06-2014 11:11

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)

Locatie van het duinmeijershuis van Jacob Jansz Duinmeijer Het noorden is links, het westen (de zee) is onder. Klik ►hier voor de plaatsbepaling op Google-Maps (location of Jacob's house near to Egmond-Binnen, click ►here for the location on Google Maps) [Bron: Jaarboek Oud-Castricum, november 2007]

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)

Tijdlijn van <persoon>

Stamboomgebeurtenis (in leven hoofdpersoon) Datum Geschiedkundige gebeurtenis
  1625 Frederik Hendrik Stadhouder van Holland, Zeeland, Utrecht, Overijssel en Gelderland
Geboorte ►Pieter van ’t Duijn ± 1625  
  04-04-1625 Huwelijk Frederik Hendrik en Amalia van Solms
  23-04-1625 Overlijden Maurits
  1626 Valerius' Nederlandsche Gedenckklanck uitgegeven
  27-05-1626 Geboorte Willem II
  1627 Inwijding kerk van Scherpenheuvel
  09-1628 Piet Hein verovert de Zilvervloot
  21-08-1634 Curaçao op de Spanjaarden veroverd
  17-09-1637 Eerste exemplaar Statenbijbel aangeboden aan Staten-Generaal
  03-01-1638 Première Gijsbrecht van Aemstel van Joost van den Vondel
  02-05-1641 Huwelijk Willem II en Maria Henriëtte Stuart
  1642 Rembrandt schildert de Nachtwacht
  1644 René Descartes publiceert Principia Philosophiae
  1647 Willem II Stadhouder van Holland, Zeeland, Utrecht, Overijssel, Gelderland en Groningen
  14-03-1647 Overlijden Fredrik Hendrik
  1648 Vrede van Munster , einde Tachtigjarige Oorlog
Geboorte Albert van Duijn < 1649  
  1650 Begin Eerste stadhouderloze tijdperk
  06-11-1650 Overlijden Willem II
  14-11-1650 Geboorte Willem III
  1652 Begin Eerste Engelse Zeeoorlog
Geboorte toekomstige echtgenote Grietje Coopman < 1653  
  1654 Verdrag van Westminster , einde Eerste Engelse Zeeoorlog
  29-07-1655 In gebruik name van het nieuwe stadhuis van Amsterdam - nu Paleis op de Dam
Huwelijk ►Pieter van ’t Duijn en Grietje Coopman ± 1656  
  1665 Karel II koning van Zuidelijke Nederlanden
  1665 Begin Tweede Engelse Zeeoorlog
Geboorte Jan van Duijn ± 1665  
  1667 Vrede van Breda , einde Tweede Engelse Zeeoorlog
Geboorte Cornelis van Duijn ± 1670  
Geboorte Maartje van Duijn ± 1670  
  1672 Einde Eerste stadhouderloze tijdperk
  1672 Willem III Stadhouder van Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland en Overijssel
  1672 Begin Derde Engelse Zeeoorlog
  03-1672 Engeland - Frankrijk en de bisdommen Munster en Keulen verklaren de oorlog aan de Republiek
  20-08-1672 Het volk lyncht Johan en Cornelis de Witt bij de Gevangenpoort in Den Haag
  1674 Vrede van Westminster , einde Derde Engelse Zeeoorlog
Geboorte ►Engel Duijn ± 1675  
Geboorte Jacob van Duijn ± 1675  
  1676 Anthonie van Leeuwenhoek ontdekt de bacterie
  1677 Publicatie van de Ethica van de joodse schrijver en filosoof Benedictus Spinoza
  04-11-1677 Huwelijk Willem III en Maria Stuart
Geboorte Trijntje Duijn ± 1680  
Geboorte Maartje van Duijn ± 1680  
Geboorte Dirk Duijn ± 1685  
Huwelijk kleinzoon Dirk van Duijn (van Albert) en Krijntje Willemsdr ± 1685  
  21-03-1685 Geboorte Johann Sebastian Bach
  1687 Isaac Newton publiceert Philosophiae Naturalis Principia Mathematica
Huwelijk Jan van Duijn en Jannetje 13-02-1689  
  1690 Christiaan Huijgens publiceert Traité de la lumiere
Geboorte Maartje van Duijn ± 1690  
Geboorte Grietje Duijn ± 14-02-1690  
Geboorte Hendrikje Duijn ± 24-09-1691  
Geboorte Jacob Duijn ± 21-08-1693  
Geboorte Pieter van Duijn ± 1695  
Overlijden Dirk van Duijn ± 1695  
Geboorte Jan Duijn ± 09-09-1695  
Overlijden echtgenote Grietje Coopman < 1696  
Overlijden Maartje van Duijn < 1696  
Overlijden ►Pieter van ’t Duijn < 26-02-1696  

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)