Toggle Menu

 

 

 

Woonplaats en beroep
(residence and occupation)

  • Pieter zal geboren zijn in het duinmeijershuis te Egmond-Binnen dat zijn vader rond 1622 had gekocht
  • 1656: Herenweg (nabij de oude Schulpweg) te Egmond.
  • 1662: terug in het duinmeijershuis

Beroep: duinmeier en landbouwer

 

 

Bijzonderheden
(particulars)

Pieter trouwt met Grietje Coopman wat hem door zijn huwelijk in welstand brengt, zie verder bij ►partner en gezin.

Partner en nakomelingen van (partner and descendants of) <naam>, status <datum>, gesorteerd per generatie (sorted per generation)

 

1 Hendrik Willemzn Duijn
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 17-06-2014 11:11

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)

kinderen en kleinkinderen
children and grand children
alle nakomelingen tot in de laatste generatie (klik op het beeld voor een vergroting)
Offspring circle (click on the image for an enlargement)

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)

Fragment van een kaart van Johannes van Swieten uit 1661. De pijl geeft het duinmeiershuis aan en de bezitters/bewoners: Pieter's broer Arie en Pieter. Blijkbaar was Arie de "hoofdpachter" van het omliggende duingebied en Pieter de "onderpachter" voor het gebied direkt liggend naast het perceel.
Fragment of a map of Johannes van Swieten from 1661. The arrow indicates the "duinmeiershuis" and the owners / residents: Pieter's brother Arie and Pieter. Apparently, Arie was the "main tenant" of the surrounding dune area and Pieter the" substitute for the area directly next to the plot.
Kaart uit 1665, Noord is rechts.. Links in het midden bij "►" het duinmeiershuis van Pieter.
Map from 1665, north on the right. On the left marked with "► the "duinmeierhuis" of Pieter.
Bron 2018: collectie Regionaal Archief Alkmaar / PR 1005075
Locatie van het duinmeijershuis van Jacob Jansz Duinmeijer Het noorden is links, het westen (de zee) is onder. [Bron: Jaarboek Oud-Castricum, november 2007]
Het duinmeiershuis en de op enig moment in het bezit zijnde grondstukken van Jacob Jansz Duinmeijer (vader van Pieter) en zijn erfgenamen
De kaart is 90° gedraaid t.o.v. het vorige beeld: noorden is nu boven.►Luchtbeelden anno 2011
(Jacob's (Pieter's father) house (left) and plots which were at any time into his possession and/or his sons. The card is turned 90 ° relative to the previous frame: North is up).►aerial view in 2011
jaar persoon (Bron voor de inhoud van de tabel, tenzij anders vermeld: 2016, Ruud Zonneveld object kadasternr.
<1620 vader Jacob Jansz Duinmeijer eigenaar van: Backerscroft + aangrenzend perceel C219a+C219b
1620 vader Jacob Jansz Duinmeijer verkoopt (aan Jan Claasz Alkemade (Backer)): Backerscroft C219a+C219b
1621 vader Jacob Jansz Duinmeijer, geeft hypotheek (aan Hilgont Adriaans, wed. Jan Cornelisz Huygen) op: huis+Helmcroft+Hogecroft+Rijerscroft C220, C221, C222
1622-06 vader Jacob Jansz Duinmeijer eigenaar van: huis+Helmcroft+Hogecroft+Rijerscroft C220, C221, C222
1622-12 Ghijsbert Pietersz (voorganger duinmeijer) transporteert aan vader Jacob Jansz Duinmeijer: huis+Helmcroft+Hogecroft C220, C221
1624 vader Jacob Jansz Duinmeijer verkoopt en transporteert: Rijerscroft C222
1628 vader Jacob Jansz Duinmeijer koopt van Jan Claasz Alkemade (Backer) het eerder in 1620 aan dezelfde verkochte object C219a t.b.v. de erfbenamen van Bartelmies van Teylingen en koopt tevens C219b, dat wordt gespitst in een zuiddeel van 300 roe en een noorddeel dat toegevoegd wordt aan Hogecroft C220 (Jan Cl. Alkemade heeft hiervoor hypotheek moeten geven op een huis en land bekend onder nr C215a) “Jan Claesz croftgen” (=Backerscroft) C219a + C219b
1632 vader Jacob Jansz Duinmeijer eigenaar van: huis+Helmcroft+Hogecroft+noordelijk deel akkers C219b C219b-noord+C220+C221
1640 vader Jacob Jansz Duinmeijer koopt van Claas Gerritz Keijser en neemt in maart in eigendom : Pottjenscroftje C268a
1644-05 vader Jacob Jansz Duinmeijer koopt van Drik Dirx: Noordercroft (zaailand) C282c
1647 vader Jacob Jansz Duinmeijer verkoopt het in 1640 gekochte: Pottjenscroftje C268a
1654 moeder Trijn Reijersdr Coorfmaker (dan weduwe van vader Jacob Jansz Duinmeijer) geeft hypotheek (om erfenis te betalen?) t.b.v zoon Cornelis Jacobsz betreffende: huis staande op C221
1655 verkoop: naast Pottjenscroftje C268b
1655 verkoop: Duyncroft C269
1656 Pieter koopt: huis, erf, boomgaard en land “Kroftje aan de Beeck” C252a
<1662 broer Reijer is eigenaar van: huis+Helmcroft+Hogecroft C220, C221
1662 Jacob's zonen Pieter en Reijer ruilen hun bezittingen: huis+Helmcroft+Hogecroft◄►huis, erf, boomgaard en land “Kroftje aan de Beeck” C220, C221◄►C252a
<1679 Trijntje Reijersdr (weduwe van Jacob Jansz) komt te overlijden    
1679 Jacob's zonen Arie en Pieter verkopen: Noordercroft C282c
16641 21.06: Pieter Jacobsz Duinmeijer, sluit een hypotheek op huis, erf en land aan het duin te Egmond-Binnen huis+Helmcroft+Hogecroft C220, C221
16821 24.03: Pieter Jacobsz Duinmeijer eigenaar van: huis+Helmcroft+Hogecroft C220, C221
16961 26.02: de erfganemen van Pieter Jacobsz van 't Duin verkopen aan ene Gerrit Jansz (ook een Duinmeijer, later Tromp genoemd) huis+Helmcroft+Hogecroft C220, C221
  (eigenaar = owner, koopt=buys, verkoopt=sells, hypotheek = mortgage)    
       

12018, Simon Zuurbier

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)

Tijdlijn van <persoon>

Stamboomgebeurtenis (in leven hoofdpersoon) Datum Geschiedkundige gebeurtenis
  1625 Frederik Hendrik Stadhouder van Holland, Zeeland, Utrecht, Overijssel en Gelderland
Geboorte ►Pieter van ’t Duijn ± 1625  
  04-04-1625 Huwelijk Frederik Hendrik en Amalia van Solms
  23-04-1625 Overlijden Maurits
  1626 Valerius' Nederlandsche Gedenckklanck uitgegeven
  27-05-1626 Geboorte Willem II
  1627 Inwijding kerk van Scherpenheuvel
  09-1628 Piet Hein verovert de Zilvervloot
  21-08-1634 Curaçao op de Spanjaarden veroverd
  17-09-1637 Eerste exemplaar Statenbijbel aangeboden aan Staten-Generaal
  03-01-1638 Première Gijsbrecht van Aemstel van Joost van den Vondel
  02-05-1641 Huwelijk Willem II en Maria Henriëtte Stuart
  1642 Rembrandt schildert de Nachtwacht
  1644 René Descartes publiceert Principia Philosophiae
  1647 Willem II Stadhouder van Holland, Zeeland, Utrecht, Overijssel, Gelderland en Groningen
  14-03-1647 Overlijden Fredrik Hendrik
  1648 Vrede van Munster , einde Tachtigjarige Oorlog
Geboorte Albert van Duijn < 1649  
  1650 Begin Eerste stadhouderloze tijdperk
  06-11-1650 Overlijden Willem II
  14-11-1650 Geboorte Willem III
  1652 Begin Eerste Engelse Zeeoorlog
Geboorte toekomstige echtgenote Grietje Coopman < 1653  
  1654 Verdrag van Westminster , einde Eerste Engelse Zeeoorlog
  29-07-1655 In gebruik name van het nieuwe stadhuis van Amsterdam - nu Paleis op de Dam
Huwelijk ►Pieter van ’t Duijn en Grietje Coopman ± 1656  
  1665 Karel II koning van Zuidelijke Nederlanden
  1665 Begin Tweede Engelse Zeeoorlog
Geboorte Jan van Duijn ± 1665  
  1667 Vrede van Breda , einde Tweede Engelse Zeeoorlog
Geboorte Cornelis van Duijn ± 1670  
Geboorte Maartje van Duijn ± 1670  
  1672 Einde Eerste stadhouderloze tijdperk
  1672 Willem III Stadhouder van Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland en Overijssel
  1672 Begin Derde Engelse Zeeoorlog
  03-1672 Engeland - Frankrijk en de bisdommen Munster en Keulen verklaren de oorlog aan de Republiek
  20-08-1672 Het volk lyncht Johan en Cornelis de Witt bij de Gevangenpoort in Den Haag
  1674 Vrede van Westminster , einde Derde Engelse Zeeoorlog
Geboorte ►Engel Duijn ± 1675  
Geboorte Jacob van Duijn ± 1675  
  1676 Anthonie van Leeuwenhoek ontdekt de bacterie
  1677 Publicatie van de Ethica van de joodse schrijver en filosoof Benedictus Spinoza
  04-11-1677 Huwelijk Willem III en Maria Stuart
Geboorte Trijntje Duijn ± 1680  
Geboorte Maartje van Duijn ± 1680  
Geboorte Dirk Duijn ± 1685  
Huwelijk kleinzoon Dirk van Duijn (van Albert) en Krijntje Willemsdr ± 1685  
  21-03-1685 Geboorte Johann Sebastian Bach
  1687 Isaac Newton publiceert Philosophiae Naturalis Principia Mathematica
Huwelijk Jan van Duijn en Jannetje 13-02-1689  
  1690 Christiaan Huijgens publiceert Traité de la lumiere
Geboorte Maartje van Duijn ± 1690  
Geboorte Grietje Duijn ± 14-02-1690  
Geboorte Hendrikje Duijn ± 24-09-1691  
Geboorte Jacob Duijn ± 21-08-1693  
Geboorte Pieter van Duijn ± 1695  
Overlijden Dirk van Duijn ± 1695  
Geboorte Jan Duijn ± 09-09-1695  
Overlijden echtgenote Grietje Coopman < 1696  
Overlijden Maartje van Duijn < 1696  
Overlijden ►Pieter van ’t Duijn < 26-02-1696  

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)