Toggle Menu

 

 

 

Woonplaats en beroep
(residence and occupation)

Geboren, getogen en waarschijnlijk ook gestorven op de boerderij ►*De Nieuwe Landbouw" in De Breesaap te ►Velsen.
Born, raised and probably died on the farm *De Nieuwe Landbouw" ("The New Agriculture*) 'in the Breesaap Velsen.

 

 

Bijzonderheden
(particulars)

In de jaren 1762-1764 heeft een vroedvrouw uit Velsen bij de rechtbank een eis tot schadevergoeding jegens Dirk neergelegd omdat haar diensten niet gevraagd waren bij de bevalling van één van zijn kinderen. De rechtbank heeft uiteindelijk na het horen van vele getuigen de eis afgewezen. ►Vonnis van de rechtbank te Velsen in de zaak van Johanna Schouten tegen Dirk Woutersz Duin.
Uitgebreide achtergrondinformatie en gedetailleerd verslag van de rechtshandeling waarin Dirk betrokken was geraakt: ►Jan Morren, "Het huis van de vroedvrouw", 2014

In the years 1762-1764, a midwife from Velsen filed a claim for damages to Dirk at the court because her services were not asked at the birth of one of his children. The court eventually rejected the claim after hearing many witnesses.

 

 

 

Partner en gezin (partner and family)

X(....)<Partner>(*....)

  1. kind1
  2. kind2

Nakomelingen van (descendants of) <naam>, status <datum>, gesorteerd per generatie (sorted per generation)

 

1 Hendrik Willemzn Duijn
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 17-06-2014 11:11

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)

kinderen en kleinkinderen
children and grand children
alle nakomelingen tot in de laatste generatie (klik op het beeld voor een vergroting)
Offspring circle (click on the image for an enlargement)

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)

De boerderijen: 1 De Windhond 2 Boschlust 3 Weltevreden 4 Schapenlust 5 Onrust 6 De Nieuwe landbouw 7 Kalkoven
Dirk kocht in 1753 van zijn vader de boerderij nummer 6 "De Nieuwe Landbouw".
[Beeld: Ledenbulletin 30 van het Historisch genootschap Midden Kennemer-Land, 2006, Jan Morren, "De Adrichemer- en Breesaapertienden"]
.
.
Nakomelingen van ►Jacob Pietersz Duinmeijer uit Egmond-Binnen die zich in de Breesaap hebben gevestigd.
Dirk kocht in 1753 van zijn vader de boerderij nummer 6 "De Nieuwe Landbouw". na zijn dood erfde zijn vrouw Elisabeth Tielens de boerderij die het per testament overdeed aan haar zoon Willem Dirksz. Na diens dood is de boerderij nog in bezit geweest van zijn zus Jannetje Dirks, waarna haar erfgenamen de boerderij in 1823 hebben verkocht.
1773: ►rechtzaak en vonnis betreffende Dirks' minderjarige en oudste zoon Wouter Dirksz (*1751 †1802). Ene Cornelia de Winter had de 22-jarige Wouter aangeklaagd wegens een vermeende veroorzaakte zwangerschap.

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)

Tijdlijn van Dirk Wouterszn Duin

Stamboomgebeurtenis (in leven hoofdpersoon) Datum Geschiedkundige gebeurtenis
Geboorte ►Dirk Duin ± 1725  
Geboorte toekomstige echtgenote Elisabeth Tielens ± 19-08-1725  
  25-03-1734 Huwelijk Willem IV en Anna van Hannover
  1740 Keizerin Maria Theresia vorstin van Zuidelijke Nederlanden
  1741 Karel van Lotharingen landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden
  1747 Einde Tweede stadhouderloze tijdperk
  02-05-1747 Willem IV Stadhouder Republiek der Verenigde Provinciën
Geboorte Jan Duijn onbekend  
Geboorte ►Hendrik Duijn ± 1748  
  08-03-1748 Geboorte Willem V
Huwelijk ►Dirk Duin en Elisabeth Tielens 26-04-1750  
  22-10-1751 Overlijden Willem IV
Geboorte Cornelis Duin ± 1755  
Geboorte Wouter Duin ± 1756  
  27-01-1756 Geboorte Wolfgang Amadeus Mozart
Geboorte Elisabeth Duin ± 1758  
Geboorte Willem Duin ± 1759  
Geboorte Marijtje Duin ± 1761  
Geboorte Marijtje Duyn < 1764  
Geboorte Willem Duyn < 1764  
Geboorte Jannetje Duijn ± 02-07-1764  
  1766 Willem V Stadhouder Republiek der Verenigde Nederlanden
Huwelijk Jan Duin en Jobje de Vink > 20-07-1767  
  04-10-1767 Huwelijk Willem V en Wilhelmina van Pruisen
Geboorte Willem Duijn ± 27-01-1768  
Geboorte kleindochter Maartje Duijn van Jan 01-08-1769  
  17-12-1770 Geboorte Ludwig van Beethoven
Geboorte kleindochter Ariaantje Duijn van Jan 06-02-1771  
Huwelijk Wouter Duin en Neeltje de Winter 1772  
Geboorte Jan Duin ± 14-06-1772  
  24-08-1772 Geboorte Willem I
Geboorte Ariaantje Duijn 06-09-1772  
Overlijden ►Dirk Duin ± 17-01-1774  

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)