Toggle Menu

 

Dirk Wouterszn Duin

Woonplaats en beroep
(residence and occupation)

Geboren, getogen en waarschijnlijk ook gestorven op de boerderij ►*De Nieuwe Landbouw" in De Breesaap te ►Velsen. De boerderij zou sinds 1712 reeds in het bezit zijn van de familie Tielens. Hij was landbouwer.---------- Born, raised and probably died on the farm ►*De Nieuwe Landbouw" ("The New Agriculture*) 'in the Breesaap Velsen. Since 1712, the farm was already owned by the Tielens family. He was a farmer.

 

 

Bijzonderheden
(particulars)

 

Tijdlijn van Dirk Wouterszn Duin

Stamboomgebeurtenis (in leven hoofdpersoon) Datum Geschiedkundige gebeurtenis
Geboorte ►Dirk Duin ± 1725  
Geboorte toekomstige echtgenote Elisabeth Tielens ± 19-08-1725  
  25-03-1734 Huwelijk Willem IV en Anna van Hannover
  1740 Keizerin Maria Theresia vorstin van Zuidelijke Nederlanden
  1741 Karel van Lotharingen landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden
  1747 Einde Tweede stadhouderloze tijdperk
  02-05-1747 Willem IV Stadhouder Republiek der Verenigde Provinciën
Geboorte Jan Duijn onbekend  
Geboorte ►Hendrik Duijn ± 1748  
  08-03-1748 Geboorte Willem V
Huwelijk ►Dirk Duin en Elisabeth Tielens 26-04-1750  
  22-10-1751 Overlijden Willem IV
Geboorte Cornelis Duin ± 1755  
Geboorte Wouter Duin ± 1756  
  27-01-1756 Geboorte Wolfgang Amadeus Mozart
Geboorte Elisabeth Duin ± 1758  
Geboorte Willem Duin ± 1759  
Geboorte Marijtje Duin ± 1761  
Geboorte Marijtje Duyn < 1764  
Geboorte Willem Duyn < 1764  
Geboorte Jannetje Duijn ± 02-07-1764  
  1766 Willem V Stadhouder Republiek der Verenigde Nederlanden
Huwelijk Jan Duin en Jobje de Vink > 20-07-1767  
  04-10-1767 Huwelijk Willem V en Wilhelmina van Pruisen
Geboorte Willem Duijn ± 27-01-1768  
Geboorte kleindochter Maartje Duijn van Jan 01-08-1769  
  17-12-1770 Geboorte Ludwig van Beethoven
Geboorte kleindochter Ariaantje Duijn van Jan 06-02-1771  
Huwelijk Wouter Duin en Neeltje de Winter 1772  
Geboorte Jan Duin ± 14-06-1772  
  24-08-1772 Geboorte Willem I
Geboorte Ariaantje Duijn 06-09-1772  
Overlijden ►Dirk Duin ± 17-01-1774  

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)